banner

Idź i patrz

Autor: red. 2008-06-03

W warszawskiej Zachęcie otworzono wystawę (do 17.08.08.) ponad 70 obrazów. LUCA TUYMANSA, którego twórczość przyczyniła się w latach 90. do powrotu zainteresowania malarstwem, także w Polsce.
Luc Tuymans urodził się w 1958 r. w Mortsel w Belgii, mieszka i pracuje w Antwerpii. Jako malarz zadebiutował w 1985 roku wystawą w Ostendzie. Wcześniej eksperymentował też z filmem.
W swych dziełach artysta bada możliwości reprezentacji w malarstwie. Jego metoda twórcza polega na redukowaniu tematu do kadru, fragmentu. Sens przedstawienia wynika z braku, pustki. Tematyka jego dzieł najczęściej dotyczy najnowszej historii postrzeganej w ujęciu katastroficznym oraz polityki i pozostaje w opozycji do oszczędnej formy obrazów. Faszyzm, nacjonalizm, kolonialna historia Belgii, rola Kościoła w historii narodów, przywołanie pamięci o słabszych czy poszkodowanych, poczucie braku, próby wyrażenia niewyrażalnych przeżyć – to najpopularniejsze motywy w twórczości Tuymansa. Źródłem jego obrazów są najczęściej materiały archiwalne: stare gazety, książki, fotografie, filmy – ewokujące pewne skojarzenia, przywołujące zatarty ślad mrocznych historii.
Wystawa Luca Tuymansa w Zachęcie ma charakter monograficzny. Prezentowane na niej obrazy ułożone są raczej według wątków tematycznych, niż w sposób chronologiczny. Ekspozycja odnosi się do lokalnej historii i do architektury samej galerii. Szczególnie silnie uwypuklone zostały wątki nacjonalizmu oraz faszyzmu i jego zbrodni. Pokazane są także obrazy należące do jednego z najbardziej znanych cyklów artysty zatytułowanego Spojrzenie diagnostyczne/Der Diagnostische Blick z 1992 roku. Specjalnie na tę wystawę Luc Tuymans stworzył mural, ścienną kompozycję malarską zatytułowaną Kościół – powiększenie obrazu z 2006 r. przedstawiającego wnętrze kościoła jezuitów we Wschodniej Europie. Dzieło wpisuje się w monumentalną architekturę Sali Matejkowskiej Zachęty i historyczny kontekst miejsca. Osobną część ekspozycji stanowią materiały dokumentacyjne (papiery, zdjęcia, filmy). Tytuł wystawy jest jednocześnie tytułem jednego z ulubionych filmów jej autora – dzieła Elema Klimova z 1985 r. (roku debiutu Tuymansa) Idi i smotri (Come and See) – historii chłopca ze spacyfikowanej białoruskiej wioski w czasie II wojny światowej. Film ten będzie można zobaczyć w kinie Zachęty podczas trwania ekspozycji.