banner

Wydawnictwo Ossolineum wydało po raz trzeci już (po raz pierwszy w 1997 r.) opasły tom pod redakcją Antoniego Mączaka - Historia Europy. Jak we wstępie podaje redaktor tomu - "Każdy autor czy zespół autorski podejmujący się przedstawienia dziejów Europy musi określić ramy chronologiczne i terytorialne, w jakich chce ująć ten rozległy i złożony temat". A zatem trzeba było też odpowiedzieć na pytanie: co było i co jest Europą, a co się do niej nie zalicza? Na te pytanie odpowiada 7 autorów: o późnej starożytności pisze Ewa Wipszycka-Bravo, o Anglii, Francji, Niderlandach i Włoszech - Stanisław Grzybowski, o Półwyspie Iberyjskim - Jan Kieniewicz, o krajach niemieckich, Czechach, Polsce, Rosji i Bałkanach - Władysław Serczyk, o Skandynawii - Antoni Mączak. W ujęciu rzeczowym rozdziały dotyczące kultury napisał Stanisław Grzybowski, ekspansji europejskiej - Jan Kieniewicz, gospodarce i wojnie - Antoni Mączak.Wiekiem XIX i XX zajął się Jerzy Tomaszewski, a czasami powojennymi - Krystyna Kerstenowa. Całość została zilustrowana mapami zmieniającej się terytorialnie Europy oraz ilustracjami dopełniającymi treść. Zamieszczono też bogate aneksy - indeksy nazw geograficznych, nazwisk, spisy map, tabel i ilustracji. Jedyne, co może przeszkadzać czytelnikowi, to brak wyraźnie zaznaczonego autorstwa działów, co jest przyjęte w tego typu opracowaniach naukowych.

 Historia Europy, red. Antoni Mączak, Ossolineum, Wrocław 2006, s.854

oem software