banner

Ukazał się kolejny (1-4/2006) numer interdyscyplinarnego pisma "Transformacje" pod redakcją prof. Lecha Zachera, wydawanego przez Fundację Edukacyjną "Transformacje", Centrum Badań Ewaluacyjnych i Prognostycznych oraz Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie. Omawiane w nim są aktualne problemy społeczne, gospodarcze i polityczne naszych czasów: transformacje społeczne i społeczeństwo informacyjne, niebezpieczeństwo przestrzeni cybernetycznej, mediów i mechanizmów manipulacji. W dziale "Demokracja" autorzy rozpatrują zagrożenia demokracji na świecie oraz jej polskie uwarunkowania. Równie interesujące rozważania pojawiają się w dziale dotyczącym transformacji kulturowych oraz edukacji. W numerze znalazły się także artykuły metodologiczne oraz dotyczące gospodarki i strategii, a także problemów globalizacji. Autorzy publikacji pokazują ważne problemy świata w nieco innym świetle niż prasa wysokonakładowa, toteż lektura "Transformacji" wymaga skupienia i pewnej wiedzy, przygotowania intelektualnego i... empatii. Pismo zajmujące się postępem cywilizacyjnym we wszelkich jego przejawach, obszarach życia człowieka i społeczeństw, to atrakcyjna lektura nie tylko dla świata nauki, ale i dla człowieka myślącego, nieulegającego propagandzie mediów, politycznej modzie, odpornego na indoktrynacje światopoglądowe. Autorami tekstów są naukowcy z wielu uczelni krajowych, nie brakuje też tekstów autorów z zagranicy.

Transformacje 1-4 (47-50) 2006, czasopismo recenzowane.