banner

Z okazji 65. rocznicy urodzin prof. Lecha Zachera Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne oraz Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego wydały książkę "Ku przyszłości", zawierającą prace 26 polskich 7 zagranicznych autorów, którzy od wielu lat współpracują z prof. Zacherem. Publikacja ma wyjątkową wartość naukową, poznawczą i kulturową ze względu na zawarte w niej nowe interpretacje, analizy i uogólnienia, a także wizje rozwoju społeczeństwa wiedzy, gospodarki wiedzy i spójności społecznej, zarówno w UE jak i w świecie. W siedmiu rozdziałach autorzy rozpatrują takie zagadnienia jak metodyka w badaniach transformacji cywilizacji i społeczeństw (J. F. Coates, Cz. Cempel, J. F. Mączyński, L.Michnowski, W. Gasparski, A. Kiepas, S. Sharma), rozwój i przyszłość społeczeństwa informacyjnego (P.Sienkiewicz, A. Szewczyk, J. Janczyk, H. Świeboda, P. Doll, D. Marinova, A. S. Targowski), media we współczesnym społeczeństwie (J. Mikułowski Pomorski, T. Miczka, T. Goban-Klas), wyzwania i problemy globalizacji (G. Kołodko, M.S.Szczepański, W. Ślęzak-Tazbir, W.Morawski), zarządzanie - innowacje - technika (L.H.Haber, J. A.Kisielnicki,S. Kwiatkowski, A.H.Jasiński, A. Manikowski, K.I.Pelc, A.Lubbe), ekologia - filozofia (Z. Hull, A.Papuziński). Końcowy rozdział zawiera artykuły prof. prof. W. Lamentowicza, A. Chodubskiego, W. Kieżuna i M.Muchie. Całości dopełnia biografia jubilata i spis jego publikacji oraz noty o autorach.

Ku przyszłości, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, s.548