banner

Salon Nauka dla Gospodarki na Międzynarodowych Targach Poznańskich to największa w kraju prezentacja dorobku i potencjału badawczego polskiej nauki stosowanej.

 Nauka dla Gospodarki jest integralną częścią największych w Polsce targów nowoczesnych technologii dla przemysłu Innowacje -Technologie - Maszyny ITM Polska. Łącznie zaprezentuje się na nich 1 300 firm w ramach salonów branżowych. Honorowy patronat nad targami sprawuje minister nauki i szkolnictwa wyższego oraz minister gospodarki. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w znaczący sposób dofinansowało udział w targach polskich instytutów naukowych i jednostek badawczo-rozwojowych. W tegorocznej ekspozycji Nauka dla Gospodarki weźmie udział ponad 80 wystawców z Polski, Czech i Niemiec. Licznie reprezentowane będą jednostki badawczo-rozwojowe oraz wyższe uczelnie. Swoje dokonania i możliwości zaprezentują również centra transferu technologii i inne instytucje zaangażowane w procesy transferu technologii.

Niewątpliwą atrakcją dla zwiedzających będzie bogaty program konferencji i spotkań Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT zaprasza na V Forum Inżynierskie -Banki i Jednostki Badawczo-Rozwojowe partnerem innowacyjnych przedsiębiorstw? (11 czerwca). Głównym celem forum jest promocja wśród przedsiębiorców konkretnych rozwiązań wynikających z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, a w szczególności zachęcenie ich do intensywnego wykorzystania dorobku jbr-ów oraz przedstawienie możliwości finansowania wdrożeń przez banki. Ważnym wydarzeniem będzie także 7. Międzynarodowy Dzień Transferu Technologii ? Spotkania Kooperacyjne 2007 (13 czerwca). Oferta ta skierowana jest do firm poszukujących najnowszych technologii w celu unowocześnienia swojej produkcji, a także do organizacji, przedsiębiorstw, uczelni i instytutów o charakterze innowacyjnym. Będą one mogły tu znaleźć partnerów z Europy, zainteresowanych zakupem technologii od polskich oferentów lub dostarczeniem konkretnych rozwiązań technologicznych.