banner

Od nowego roku akademickiego Uniwersytet Wrocławski uruchamia dwa nowe kierunki studiów licencjackich: amerykanistykę i modelowanie układów biologicznych. Pierwszy to interdyscyplinarna specjalizacja nauczycielska, na której słuchacze będą zdobywali wiedzę o historii Stanów Zjednoczonych, o systemie politycznym tego państwa, gospodarce, społeczeństwie, literaturze, muzyce, filmie, mediach. Drugą interdyscyplinarną propozycję studiów przygotowali fizycy. Modelowanie układów biologicznych oprócz zajęć z fizyki, matematyki, programowania i chemii uzupełnione będzie także wykładami i ćwiczeniami laboratoryjnymi z biochemii, mikrobiologii i genetyki.