banner

Polska Akademia Nauk podpisała porozumienie o współpracy naukowej i technologicznej z Miasteczkiem Naukowo-Technologicznym im. Króla Abdulaziza (KACST) Królestwa Arabii Saudyjskiej. Umowa zakłada wymianę naukowców w celu prowadzenia wspólnych badań, odbycia szkoleń, przeprowadzenia konsultacji oraz wymiany doświadczeń w dziedzinie nauki i technologii. Miasteczko KACST powstało w roku 1977. Koordynuje badania, przyznaje granty i stypendia, prowadzi bibliotekę i bazę danych, posiada kilka instytutów badawczych specjalizujących się m.in. w ochronie środowiska, astronomii, geofizyce, informatyce, technologii przeróbki ropy naftowej i pozyskiwaniu nowych źródeł energii. Arabia Saudyjska jest krajem liczącym ponad 26 milionów mieszkańców. Posiada 17 uniwersytetów - państwowych i prywatnych, w których kształci się ok. 50 tysięcy studentów.