banner

Prof. Rachoń, rektor politechniki Gdańskiej zostal przewodniczącym Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Centrum powstało 1 lipca 2007 roku, na mocy Ustawy z dnia 15 czerwca. 18 września minister nauki i szkolnictwa wyższego, prof. Michał Seweryński, wręczył nominacje jedenastu członkom tego gremium. 16 października odbyły się wybory przewodniczącego. Głównym zadaniem Rady jest dokonywanie oceny i wyboru ofert badawczych oraz prowadzenie nadzoru nad ich realizacją. Rada ma także wspierać rozwój kadry naukowej oraz dbać o skuteczną jej współpracę z międzynarodowymi projektami badawczymi.