banner

PAN apeluje

Autor: WP 2008-01-17

Polska Akademia Nauk podczas grudniowego Zgromadzenia Ogólnego zwróciła się do krajowych środowisk naukowych i do władz państwowych o aktywne wsparcie polskiego udziału w przedsięwzięciu, jakim jest apel do społeczności świata skierowany przez IPCC - Międzynarodowy Panel do spraw Zmian Klimatycznych. Wiąże się on z koniecznością nadania priorytetu rozległym i różnorodnym obszarom badawczym, które pozwolą wypracować właściwe środki techniczne i zasady ich wdrażania, ograniczające emisję gazów cieplarnianych do atmosfery.
Problem globalnego ocieplenia, zmian klimatu i ich różnorodnego, negatywnego wpływu na życie człowieka i na funkcjonowanie całych społeczeństw jest – jak czytamy w przesłaniu PAN, jednym z najbardziej dramatycznych wyzwań współczesności. Badania wskazują, że zawartość dwutlenku węgla w atmosferze wzrosła w ostatnich dwustu latach o około 25%. Jeśli dodać do tego podobny wzrost obecności w atmosferze innych, szkodliwych gazów generowanych przez działalność człowieka, to całościowy, efektywny wzrost ilości tych gazów w rozpatrywanym okresie wynosi około 40%., a szczególnego przyspieszenia nabrał w ostatnich dziesięcioleciach. Fakty te sprawiają, że sytuacja stała się wysoce niepokojąca.
Ogłoszony w końcu listopada 2007 roku raport specjalnego Programu ONZ do spraw Rozwoju ( UNDP) pt. „Przeciw zmianom klimatycznym; solidarność w podzielonym świecie” wzywa do wzmożonej współpracy międzynarodowej, do której wzywa także PAN.