banner

Cyfrowy serwis biblioteczny Uniwersytetu Wrocławskiego powstał w roku 2006. Od tego czasu liczba udostępnianych zdalnie pozycji wzrosła z 6,5 tysiąca do ponad 10 tysięcy. Biblioteka Cyfrowa UWr oferuje użytkownikom dostęp do swych zasobów poprzez strony zredagowane w języku angielskim, niemieckim, francuskim i czeskim. Jest też pierwszą i jedyną dotąd polską biblioteką, która rozpoczęła współpracę z placówkami zagranicznymi w ramach europejskiego projektu ENRICH (European Networking Resources and Information concerning Cultural Heritage). Od niedawna do wrocławskiej biblioteki UWr włączona została Cyfrowa Biblioteka Prawnicza.