banner

Doktor Maciej Barczewski z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego został laureatem międzynarodowego konkursu na pracę badawczą na temat ochrony własności intelektualnej. Konkurs organizowany był przez ATRIP - prestiżowe stowarzyszenie naukowe zrzeszające badaczy i wykładowców prawa własności intelektualnej. Dr Barczewski jest ekspertem Komisji Europejskiej ds. licencji publicznej Unii, prowadzi także wykłady z europejskiego prawa autorskiego w Chicago-Kent College of Law (USA). Swą nagrodzoną pracę o ochronie elektronicznych systemów zarządzania prawami autorskimi zaprezentuje na forum publicznym latem 2008 roku, podczas światowego kongresu ATRIP w Monachium.