banner

Przyszły rok - w myśl postanowień UNESCO oraz Międzynarodowej Unii Astronomicznej - będzie rokiem astronomii. Organizatorzy chcą rozbudzić zainteresowanie tą nauką, szczególnie wśród ludzi młodych. Udział w projekcie zadeklarowało ponad 100 państw, w tym Polska. Na rok 2009 przypada czterechsetna rocznica wynalezienia teleskopu przez Galileusza oraz 40. rocznica lądowania człowieka na Księżycu. Najważniejszym projektem w astronomicznym roku będzie realizowany już od 5 lat program ?Astronomia i Światowe Dziedzictwo?, którego głównym celem jest promocja miejsc o szczególnym znaczeniu dla rozwoju astronomii w różnych krajach.