banner

Prof. Andrzej Sobolewski z Instytutu Fizyki PAN w Warszawie oraz prof. Wolfgang Domcke z Politechniki Monachijskiej zostali laureatami Nagrody Naukowej Copernicus 2008 Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG). Nagrodę przyznano za wybitne osiągnięcia naukowe, będące rezultatem ponad dwudziestoletniej współpracy obu uczonych, głównie w dziedzinie fotochemii. Laureaci zostali również wyróżnieni Copernicusem za wspólne działania wspierające rozwój młodych naukowców z obu krajów.