banner

Postępy w biologii fagów i ich zastosowaniu w terapii lekoopornych zakażeń bakteryjnych ? to temat przewodni zorganizowanego przez PAN seminarium, jakie odbędzie się 9 września w Warszawie. Planowane prezentacje będą dotyczyły biologii bakteriofagów, jak również dotychczasowych doświadczeń i perspektyw ich zastosowania w terapii zakażeń lekoopornymi bakteriami u człowieka i zwierząt. Z uwagi na eksperymentalny charakter fagoterapii w medycynie, zostaną również przedstawione zasady jej stosowania i wymagane procedury. Badania nad biologią i potencjalnym zastosowaniem fagów w terapii weszły w ostatnim dziesięcioleciu w nową fazę wraz z dramatycznym wzrostem lekooporności. Coraz częściej lekarze są bezradni wobec zakażeń antybiotykoopornymi patogenami. Tylko w USA, z powodu posocznicy, umiera każdego roku ok. ćwierć miliona osób. Seminarium, w którym wezmą udział eksperci z Rosji i Polski - dwóch krajów, które w tej dziedzinie mają uznane na międzynarodowej arenie doświadczenie i dorobek naukowy, będzie jedną z ważniejszych polsko-rosyjskich imprez naukowych organizowanych w ramach Dni Nauki Polskiej, których centralne uroczystości odbędą się w Moskwie w październiku.