banner

Zespół naukowców pracujących pod kierownictwem prof. Jerzego Dzika z Instytutu Paleobiologii PAN i Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego odnalazł w cegielni Lipie Śląskie w Lisowicach świetnie zachowane fragmenty szkieletów teropoda, jednego z najstarszych na świecie dużych drapieżnych dinozaurów i do dicynodonta, najmłodszego z dotąd poznanych wielkich gadów ssakokształtnych. Zwierzęta te żyły około 200 mln lat temu, pod koniec triasu. Do tej pory najstarsze tak duże drapieżne dinozaury w Europie odkrywano w osadach środkowej jury. Wydobyte z ziemi skamieniałości są większe niż wszystkie inne poznane dotąd szczątki gadów ssakokształtnych.