banner

Podczas Zgromadzenia Ogólnego PAN, 23.10.14, odbyły się wybory na prezesa Akademii, w których kandydatami był dotychczasowy prezes, prof. Michał Kleiber oraz prof. Jerzy Duszyński z Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN im. M. Nenckiego.
 


Z 223 osób obecnych na sali, 213 oddało głosy ważne, 6 głosów było nieważnych, a 11 osób wstrzymało się od głosowania. W rezultacie, prof. Duszyński zdobył 104 głosy, natomiast prof. Kleiber – 98.
Tym samym żaden z kandydatów nie zdobył bezwzględnej większości ważnie oddanych głosów i głosowanie powtórzono.

W drugiej turze wzięło udział 185 członków krajowych PAN (na ogólną liczbę 330), którzy oddali 179 głosów ważnych (13 osób wstrzymało się od głosowania).  W rezultacie głosowania prof. Duszyński zdobył 88 głosów, a prof. Kleiber – 78.

Wobec nieosiągnięcia przez żadnego z nich większości głosów, następna tura wyborów odbędzie się zapewne na grudniowej sesji ZO PAN. (al.)