banner


Kilka dni temu pisaliśmy o karuzeli zmian w NCBR (A w nauce kręci się), dzisiaj podajemy kolejne zmiany, tym razem w Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA).


Dotychczasowa dyrektor NAWA, dr Grażyna Żebrowska (z wykształcenia fizyk) złożyła rezygnację z tej funkcji po dwóch latach kierowania nią z uwagi na zagadkowo brzmiące „dobro agencji”. Jak sama pisze na portalu NAWA -„Mając na uwadze przede wszystkim dobro agencji, jej pracowników i beneficjentów zrezygnowałam z funkcji dyrektora. Agencją zarządzałam w bardzo trudnym okresie czasu, a mimo to instytucja dynamicznie się rozwinęła, a marka NAWA zyskała większy prestiż i rozpoznawalność”).

Dr Żebrowską zastąpił dr Dawid Kostecki (absolwent prawa (2014) i historii (2016) z KUL.

Zarówno poprzednia dyrektor NAWA, jak i obecny reprezentują dyscyplinę i uczelnię, które najlepiej wypadły w przeprowadzonej właśnie ewaluacji jakości działalności naukowej, czyli nauki ścisłe i teologiczne. Zwłaszcza nauki teologiczne są lokomotywą polskiej nauki – nie ma wśród placówek z takimi wydziałami żadnej z kategorią B czy tym bardziej C, a KUL porównuje się z najlepszą tego typu uczelnią w Rzymie, jak twierdzi wiceminister nauki Włodzimierz Bernacki. (al.)