banner


Fundacja Oratio Recta wydała drugi tom tekstów publicystycznych Andrzeja Werblana Prawda i realizm. (O tomie pierwszym pisaliśmy w SN nr 12/23 - Prostowanie IPN-owskiej wersji historii)


prawda i realizmDotyczy on okresu po 1956 roku, rządów Władysława Gomułki i Wojciecha Jaruzelskiego, a następnie dojścia do władzy Solidarności i konsekwencji Okrągłego stołu (fragment ksiązki zamieszczamy w tym numerze SN). W tomie znalazły się też teksty oceniające okres PRL z perspektywy III RP.
Oba tomy to arcyciekawa najnowsza historia Polski, odkłamująca solidarnościową propagandę dotyczącą okresu PRL, bazująca na dokumentach historycznych i zawierająca oceny tego okresu z pozycji naukowych.

Tekstom, jakie składają się na tom drugi – podobnie jak i w pierwszym – towarzyszą dokumenty, z których część nie była dotąd znana (m.in. rozmowa Władysława Gomułki z Nikitą Chruszczowem z 1957 r., czy niezwykle ciekawy zapis polsko-rosyjskich rozmów z 19.10.56.)

Oba tomy Prawdy i realizmu stanowią niezwykle interesującą lekturę zwłaszcza dla pokolenia, które PRL przeżyło świadomie. Autor bowiem z racji swoich funkcji państwowych, zawodowi i usytuowaniu w najwyższych kręgach władzy – miał nie tylko informacje niedostępne dla ogółu, ale i szerszy pogląd na istotę polityki oraz wydarzenia, które zachodziły w kraju i na świecie, zwłaszcza w bloku państw socjalistycznych.
Dla młodszych, interesujących się losami naszego kraju, lektura tej książki – napisanej zajmująco i lekko, wzbogaconej zdjęciami - może być wzorem i zachętą do krytycznego myślenia, uświadamiać, iż nic nie jest czarno – białe, a polityka to przede wszystkim wielka odpowiedzialność. Taka lekcja zresztą przyda się dzisiaj i „dużym, i małym”, kiedy popatrzeć na to, czym obecnie stała się polityka i jakich polityków się „dorobiliśmy”.(al.)

Prawda i realizm. Gomułka, Gierek, Jaruzelski i … Wałęsa. t.II, Andrzej Werblan, Fundacja Oratio Recta, Warszawa 2023, s. 349