banner

  Centrum Sztuki Współczesnej w Zamku Ujazdowskim w Warszawie to miejsce, gdzie od 1990 r. gromadzone są prace współczesnych artystów - polskich i zagranicznych. Przez te prawie 20 lat powstała spora kolekcja, prawie w całości udostępniona w salach CSW jako kolekcja stała, pierwsza ekspozycja sztuki współczesnej w Warszawie. Jej twórca, dyrektor CSW, Wojciech Krukowski wyjaśnia, iż zasadnicza część kolekcji jest pochodną kolejnych manifestacji artystycznych, wynikającą z misji CSW - obserwacyjnej i prezentującej sztukę w procesie przemijania.

 {mosimage}

Nan Goldin - Nan one month after being battered", Nowy Jork, 1984 ar Matthew Marks Gallery, Nowy Jork, po wystawie Nan Goldin prezentowanej w CSW w roku 2003 do Kolekcji CSW Zamek Ujazdowski

{mosimage}

Marek Kijewski Krzemień z Syberii", 1995 (pierze, amanita muscaria, psilocibe polonica, szkło sodowe, argon, guma), fot. z wyst. "Positive", CSW Zamek Ujazdowski 1995

{mospagebreak}
Punktem odniesienia tej kolekcji są lata 30. XX wieku, czyli pierwsza awangarda prezentowana w kolekcji pracami Henryka Stażewskiego i dopełnionymi obecnością prac Michela Seuphora. Jest to także odniesienie wobec konsekwentnie budowanej od lat 30. ub.w. Kolekcji łódzkiej, przy czym kolekcja CSW wyróżnia się obecnością dzieł wybitnych twórców sztuki światowej ostatniego półwiecza.

{mosimage}

 Christian Boltanski The Visitors" (2001), instalacja

{mosimage}

Zofia Kulik, "Made in GDR, USSR, Czechoslovakia and Poland", 2006, c-print

{mospagebreak} 

Kolekcja CSW - jak podaje Wojciech Krukowski - jest nie tylko wynikiem zamierzeń, ale i wypadkową możliwości CSW, zarówno determinowanych ograniczonością powierzchni ekspozycji, jak i brakiem pieniędzy na jej kompletowanie i formowanie. Do czasu przyjęcia przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej zadań związanych z realizacją misji Muzeum, kolekcja CSW będzie jedyną w Warszawie stałą ekspozycją sztuki współczesnej wyraźnie ukazującą autonomiczność sztuki polskiej wobec sztuki światowej. Z kolei dla programu CSW kolekcja ta stanowi punkt odniesienia dla kolejnych wystaw i wydarzeń artystycznych.

{mosimage}

 Dorota Podlaska "Podwórko", 2006

{mosimage} 

 Paweł Grunert, "Krzesło przewrotne" , obiekt (1994), drewno

Więcej informacji - www.csw.art.pl

oem software