banner

  Podczas przyrodniczo-krajobrazowych, fotograficznych wędrówek co jakiś czas spotykamy stworzone przez Naturę motywy, zadziwiające swoją abstrakcyjną formą. Są to zarówno obrazy chaosu, jak i nieoczekiwanego uporządkowania. Wabią nas niezwykłym układem barwnych plam lub surową, monochromatyczną tonacją. Kiedy koncentrujemy na nich uwagę, wywołują nieoczekiwane skojarzenia.

zdj1.jpg zdj2.jpg


Można je znaleźć w każdym środowisku - w lesie, na pustyni, na bagnach, w górach, na łące, wśród jezior. Mają wszelkie możliwe rozmiary - od makrofotograficznych zbliżeń do szerokich planów. Niekiedy podstawą ich powstania są niezwykłe obiekty, bądź też fragmenty takich obiektów. Jednak w większości przypadków składają się na nie zupełnie zwyczajne elementy, a główną rolę w ich tworzeniu odgrywa światło. W naturalnym środowisku to właśnie niecodzienne oświetlenie może w większym lub mniejszym stopniu odrealnić obraz poprzez zmianę lub eliminację kolorów, ukrycie szczegółów bądź deformację kształtów. Dotyczy to zwłaszcza światła przenikającego przez półprzepuszczalne warstwy (lód, woda, mgła, liście) oraz światła odbitego. Potrafią one stworzyć iluzję innego, niezwykłego świata. Ważną składową abstrakcyjnych motywów bywa element graficzny. Redukcja rzeczywistości do wyrazistego rysunku nierzadko decyduje o ich atrakcyjności.

Przyglądając się gotowym fotografiom trudno się czasem domyślić, jakie realne obiekty przedstawiają. Niezależnie jednak od tego, czy potrafimy rozpoznać jakiekolwiek ich elementy, czy też nie, przyciągają nas swoją urodą i bogactwem skojarzeń.

Bożena i Waldemar Komorowscy

 

Wystawa będzie czynna od 19 czerwca do 30 sierpnia 2009 r.w Muzeum Ziemi PAN w Warszawie, Al. Na Skarpie 27

www.mz-pan.pl 
oem software