banner


W Galerii Sztuki Wozownia w Toruniu od 13 stycznia do 19 lutego można oglądać interesującą wystawę Daniela Rycharskiego - Street art na wsi.

torun3
Daniel Rycharski realizuje swoje instalacje multimedialne w przestrzeni wiejskiej Kurówka (okolice Sierpca), wsi jego dziadków, gdzie obecnie sam - chociaż urodzony w mieście - mieszka i pracuje. Projekt rozpoczął w 2009 roku i prowadzi dalej w ramach studiów doktoranckich. Inspiracją do tych działań artystycznych były kontakty z mieszkańcami i ich opowieści o tajemniczych zwierzętach i niezwykłych zdarzeniach, które zaowocowały we wsi serią murali z przedstawieniami hybrydalnych zwierząt i stworów. torun4

Kolejny projekt artystyczny skierowany do mieszkańców Kurówka to Galerie-Kapliczki. Odnosi się on, jak mówi, artysta, do desakralizacji człowieka współczesnego, tęsknoty za religią i prób "zakładania świata na nowo". Galeria-Kapliczka to pomnik wiejski – drzewo kosmiczne. Pełni rolę sanktuarium sztuki, tak jak dawniej drzewo – Kolumna Niebios zastępowało świątynię.

Zdaniem kuratorki Doroty Łagodzkiej, Rycharskiemu udaje się realizować postulaty zawarte w manifeście Grupy Działania z 1980 roku (Grupa Działania, współtworzona przez Bogdana Chmielewskiego, Witolda Chmielewskiego, Andrzeja Maźca, Wiesława Smużnego i Stanisława Wasilewskiego, od drugiej połowy lat 70. prowadziła akcje artystyczne we wsi Lucim), (…) a może nawet jego twórczość można uznać za rodzaj ich aktywności. Rycharski widzi we wsi i jej mieszkańcach duży potencjał, także artystyczny, który zamierza wykorzystać.

Wystawa w Wozowni składa się z trzech części: fotograficznego pokazu murali, prezentacji projektu „Galeria-Kapliczka” oraz pokazu onirycznego filmu o Kurówku.

torun5

 

 

O Autorze:

Daniel Rycharski ukończył grafikę na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, gdzie prowadzi zajęcia w pracowni multimediów oraz pracowni interdyscyplinarnej. Od 2010 roku jest doktorantem w pracowni interdyscyplinarnej Zbigniewa Sałaja i Grzegorza Sztwiertni na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Zajmuje się działaniami artystycznymi w przestrzeni wsi, jest twórca wiejskiego street artu, współpracuje z fundacją Vlepvnet, prowadzi Galerię-Kapliczkę, tworzy filmy, słuchowiska radiowe, instalacje, projekty site-specific. W latach 2005-2009 tworzył grupę artystyczną ze Sławomirem Shuty.

Więcej - http://www.wozownia.pl/exposureid176-27,26-Daniel_Rycharski_-_street_art_na_wsi