bannermogila2W nowohuckim oddziale Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, Dzieje Nowej Huty, można do 17 lutego 2013 oglądać wystawę Zapomniane dziedzictwo Nowej Huty – Mogiła.

Tereny dzisiejszej Nowej Huty, kojarzonej głównie z kombinatem metalurgicznym i budownictwem socrealistycznym, to obszar najlepiej przebadany pod względem archeologicznym, ponieważ prowadzone podczas budowy kombinatu i osiedli prace ziemne poprzedzane były zawsze wcześniejszymi badaniami.

Najstarszym pomnikiem prehistorycznych czasów obecnym w krajobrazie Mogiły jest kopiec Wandy usypany prawdopodobnie w VII lub VIII wieku n.e. oraz cysterskie opactwo, istniejące na ziemiach Mogiły od 1222 roku.

Opowieść o Wandzie, córce Kraka, założyciela Krakowa, która przynajmniej od czasów Jana Długosza wiązana była z prehistorycznym kopcem w Mogile, to najlepiej znana mogilska legenda. Od czasu, gdy Wincenty Kadłubek zamieścił ją w swojej Kronice polskiej, jej treść zmieniała się jednak wielokrotnie – była dostosowywana do potrzeb czasów i opowiadających. Legenda Wandy inspirowała też artystów, wśród których byli Cyprian Norwid i Stanisław Wyspiański, do tworzenia wyjątkowych dzieł scenicznych.

Mogiła stała się także tłem dla pierwszej polskiej opery narodowej. Zaobserwowane podczas mogilskiego odpustu wydarzenia natchnęły Wojciecha Bogusławskiego do napisania Cudu mniemanego, czyli Krakowiaków i Górali.

Na obecnej wystawie pokazane zostały jednak barwne odpusty mogilskie oraz pielęgnowane od wieków tradycje ludowe, których najpiękniejszym świadectwem są bogato zdobione stroje.

Wystawa mogła powstać dzięki zebraniu w jednym miejscu licznych eksponatów dokumentujących bogate dzieje Mogiły, które na co dzień są przechowywane w zbiorach muzealnych, archiwach czy skarbcu klasztornym.


http://mhk.pl/aktualnosci/wiadomosc/1210