banner


W Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie otwarto wystawę prac Andy Warhola – Konteksty. Dzieła artysty pochodzace z prywatnej kolekcji Zoya Museum w Modrze na Słowacji można oglądać do 10 lutego 2013.

andy-warhol-mit-cien-1981-2012-11-28-402x600Wystawa dedykowana królowi pop-artu ma szczególny kontekst. MCK postanowił bowiem nie tylko przywołać jedną z ikon kultury amerykańskiej, ale i przypomnieć jej środkowoeuropejskie korzenie.

Dzieło Andy'ego Warhola jest bowiem z jednej strony symbolem globalnego triumfu kultury amerykańskiej epoki pop-artu, z drugiej - dowodem na inspiracje, jakie kultura amerykańska XX wieku zawdzięcza imigrantom – również tym z Europy Środkowej.

Ikoniczność sztuki Warhola to także odczytanie na nowo tożsamości i kultury Rusinów karpackich, swoiste odkrycie i zasymilowanie jej przez amerykańską pop-kulturę.

Ta niezwykła kombinacja tradycji pisania karpackich ikon, coca-coli i Manhattanu to także zachęta do refleksji nad dylematem współczesności, kiedy coraz bardziej zwiększa się dystans pomiędzy kulturą wysoką a niską, zglobalizowaną.

Pamięć o karpackich i rusińskich korzeniach wielkiego amerykańskiego artysty jest bardzo żywa na Słowacji. To dzisiaj już fenomen sam w sobie. Dotyczy on nie tylko rodzinnych stron Warhola na Łemkowszczyźnie, a zwłaszcza Medzilaborców, gdzie znajduje się muzeum jego imienia.

W Galerii MCK pokazany jest Warhol prywatny i publiczny, balansujący między figuracją a abstrakcją, USA a Słowacją. 60 serigrafii oraz 3 rysunki, które zostały tak dobrane, żeby dać przekrój twórczości artysty (pierwsza praca na wystawie pochodzi z 1969 r., a ostatnia z 1987r.). Prezentację dopełniają archiwalne fotografie, m.in. ze zbiorów słynnej agencji fotograficznej MAGNUM, książki i czasopisma.

Wystawa opatrzona jest obszernymi komentarzami w formie paneli tekstowych na ścianach. Jak na pop-art przystało, zaskoczy widza QR-codami, pod którymi ukryte są słowa samego Andy’ego Warhola…

Kuratorki wystawy - Helena Postawka-Lech i Natalia Żak podkreślają, iż Warhol-artysta i Warhol-człowiek jawi się jako postać balansująca pomiędzy skrajnościami, rozdarta pomiędzy różnymi tradycjami, gdzie artysta-celebryta funkcjonuje na równi z podporządkowanym matce introwertykiem, sacrum miesza się z profanum, amerykańska mentalność z echami kraju przodków.


Powstałe na przestrzeni kilku dekad prace stanowią zapis fascynacji artysty, jego ewolucji, jak również lustro czasów, w których żył. Reprezentatywne dla poszczególnych okresów twórczości prace obejmą zarówno przykłady, w których artysta szeroko wykorzystuje motywy z kultury popularnej, codzienne przedmioty, jak i późniejsze, pochodzące z dojrzałego okresu realizacje, w których twórca wykracza poza przedstawienia figuratywne.


Andy Warhol (1928–1987) to jeden z najważniejszych twórców XX wieku, który technikę serigrafii doprowadził do perfekcji. Z upodobaniem portretował gwiazdy szklanego ekranu, znanych polityków, symbole amerykańskiej kultury popularnej. Źródeł tych fascynacji, jak sam wspominał, należy szukać już w dzieciństwie, kiedy przykuty do łóżka z powodu choroby, zbierał z gazet wycinki o swoich idolach i godzinami wsłuchiwał się w audycje radiowe. Marilyn Monroe, Jacqueline Kennedy, butelki coca-coli, puszki zupy Campbell to tylko wybrane elementy z bogatej ikonografii prac artysty. Multiplikacja, silne kontrasty barw, uproszczenie to tylko niektóre z rozwiązań formalnych, które złożyły się na rozpoznawalny styl twórcy.

>Nieodłącznym elementem legendy Warhola był ekscentryczny styl bycia. Artysta, który w przemyślany sposób budował mit własnej osoby słynął z prowokacyjnych wypowiedzi i wprowadzania w błąd swoich rozmówców.

Chcę być maszyną do robienia obrazów. Zarabiać pieniądze to sztuka, pracować to sztuka, ale robić dobre interesy – to sztuka największa to tylko niektóre z jego bardziej znanych wypowiedzi.


>

Więcej - www.mck.krakow.pl