banner


MNK-grodDo 1 września 2013 można oglądać w Pałacu Biskupa Erazma Ciołka na Kanoniczej w Krakowie ciekawą wystawę archeologiczną. Składa się na nią ponad 600 przedmiotów – biżuterii, broni, narzędzi – odkrytych w Czermnie (Lubelskie), gdzie prawdopodobnie znajdował się główny ośrodek dawnych Grodów Czerwieńskich.

>

Wystawa „Czerwień – gród między Wschodem a Zachodem" pokazuje kolekcję zabytkowych przedmiotów z okresu między X a XIV wiekiem, odnalezionych podczas badań wykopaliskowych w Czermnie – wsi nad rzeką Huczwą w powiecie tomaszowskim, niedaleko granicy z Ukrainą.

Na wystawie prezentowane są m.in.:

  • srebrna i pozłacana biżuteria – pierścienie, zausznice, naramienniki, bransolety mankietowe i spiralne oraz kołty, czyli efektowne wisiory mocowane przez kobiety do nakrycia głowy;

  • militaria – wszelkiego rodzaju broń i elementy wyposażenia wczesnośredniowiecznego wojownika oraz przedmioty związane z handlem;

  • zabytki obrazujące ówczesne życie codzienne, m.in. elementy wyposażenia domu i narzędzia pracy ówczesnych rzemieślników.

Grodzisko w Czermnie jest przedmiotem zainteresowania badaczy już od XIX wieku. Dwa lata temu archeologowie z UMCS w Lublinie potwierdzili istnienie fundamentów romańskiego kościoła, co może świadczyć, że znajdował się tam główny ośrodek średniowiecznych Grodów Czerwieńskich. Odkryty w Czermnie kompleks osadniczy powiązany z grodem to – według archeologów – najprawdopodobniej znany ze źródeł ruskich Czerwień.

O Grody Czerwieńskie toczyli walki polscy Piastowie z Rurykowiczami, władcami ruskiego Kijowa. Czerwień był wówczas jednym z największych ośrodków w tej części Europy.