banner


Do 29 września 2013 w Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK można oglądać wystawę poświęconą ekonomii i sztuce.mocak1


Ekonomia w sztuce to trzecia z kolei wystawa realizowana przez MOCAK z serii łączącej sztukę z najważniejszymi terminami cywilizacyjnymi, takimi jak historia, sport, nauka, religia czy sztuka. Do tej pory odbyły się dwie wystawy Historia w sztuce i Sport w sztuce.

Celem tej serii jest prezentacja pojęć – na pozór jednoznacznych – poprzez różnorodność interpretacji artystycznych. Kolejnym celem jest pokazanie jak wiele twórczych inspiracji i możliwości symbolicznych kryje się w codzienności.

Zderzenie ekonomii ze sztuką w pierwszym momencie wydaje się trudne. Z jednej strony mamy dyscyplinę pragmatyczną, chłodną, opartą na kalkulacjach, z drugiej dziedzinę prywatną, uprawnioną do nieograniczonej fantazji. Jednak okazuje się, że ekonomia zawiera w sobie wiele aspektów, które zaczepiają, prowokują i inspirują artystów.

Pierwszy zespół inspiratorów dotyczy problemu wartości: w jaki sposób wartość jest kreowana, co ją symbolizuje, jak można nią manipulować, na czym polega jej sztuczność lub umowność.

Drugi odnosi się do etyczności działań i mechanizmów ekonomicznych: do jakiego stopnia sukces ekonomiczny usprawiedliwia kompromisy etyczne, czy bogatszy powinien czuć się winny.


mocak3Trzeci z kolei operuje wizerunkami wartości: banknotami oraz papierami wartościowymi.

Czwarty wiąże problemy ekonomiczne ze społecznymi.

Piąty rozważa gry ekonomiczne w obrębie sztuki: co decyduje o wartości dzieła, na czym polegają gry rynkowe, dlaczego dzieło ma wartość, co to znaczy być właścicielem dzieła.

Ekonomia okazuje się dziedziną o szerokich możliwościach inspiracyjnych dla sztuki, dlatego postanowiono zaprezentować tę relację poprzez międzynarodową wystawę kilkudziesięciu artystów, wykorzystując przy tym wzrost zainteresowania ekonomią spowodowany kryzysem światowym.


Wystawie towarzyszy dwujęzyczna, polsko-angielska obszerna publikacja o poszerzonej tematyce, rozważająca dwa najważniejsze problemy wynikające z relacji ekonomia-sztuka. Pierwszym są humanistyczne aspekty ekonomii, drugim uzależnienie sztuki od mechanizmów rynkowych.

Katalog jest bogato ilustrowany. Jego kolejna część poświęcona będzie artystom i pracom pokazywanym na wystawie wraz z interpretacjami ideowymi i tekstami odautorskimi.


Więcej - http://mocak.pl/ekonomia-w-sztuce