banner


 

Do 17.07.16 w gdańskiej CSW Łaźnia odbywa się kolejny etap międzynarodowego projektu poświęconego słoweńskiej grupie IRWIN i jej strategiom kolaboracyjnym. Poprzednie wystawy w ramach cyklu odbyły się w Galleria Civica di Modena we Włoszech wiosną 2014 roku oraz w Kunsthalle Osnabruck w Niemczech jesienią 2015 roku.

 


laznia1Na wystawie zatytułowanej IRWIN. Planting Seeds zobaczymy najważniejsze prace słoweńskiego kolektywu stanowiące analizę  projektów artystycznych grupy w przestrzeni publicznej. Zawłaszczenie reklamy i filmu, jak też atrybutów narodowych, które IRWIN nieustannie dekonstruuje, to niektóre ze strategii artystycznych grupy przedstawionych na tej wystawie. Znajdziemy na niej również zdjęcia, instalacje i prace wideo, będące wynikiem ponad 30 lat współpracy IRWIN zarówno z najbardziej wpływowymi artystami i myślicielami naszych czasów, jak również ze zwykłymi obywatelami.

W ramach wystawy działa Biuro Paszportowe Państwa NSK State in Time, w którym można złożyć wniosek o paszport utopijnego kraju, powstałego w 1992 roku.

Podobnie jak miało to miejsce w przeszłości – m.in. w Moskwie w 1992 roku i w Nowym Jorku w 2012 roku – również w gdańskiej Łaźni osoby utożsamiające się z konstytucyjnymi zasadami NSK State in Time, takimi jak równe szanse bez względu na pochodzenie etniczne czy narodowe, orientację seksualną czy zapatrywania religijne będą mogły stać się jego obywatelami.

W Łaźni można też obejrzeć dokumentację najważniejszych prac IRWIN, takich jak cykl „Transcentrala, Nowy Jork, Moskwa, Lublana”.

Historia słoweńskiego kolektywu artystycznego rozpoczyna się w 1983 roku od spontanicznej współpracy młodych artystów związanych z lublańską sceną punk i graffiti. Dušan Mandič, Miran Mohar, Andrej Savski, Roman Uranjek i Borut Vogelnik powołali do życia grupę Rose Irwin Sélavy, której nazwa pochodzi od żeńskiego pseudonimu Marcela Duchampa.
W 1984 roku, we współpracy z zespołem Laibach i trupą teatralną Gledališče sester Scipion Nasice, założyli oni szerszy kolektyw artystyczny znany pod nazwą Neue Slowenische Kunst (NSK, niem. „Nowa Słoweńska Sztuka”), który później wchłaniał kolejne kolektywy artystyczne o zainteresowaniach wahających się od grafiki i wideo artu po filozofię.
Ich praca, wyróżniająca się ciętym humorem i wyraźnym poczuciem wieloznaczności, wyraża skomplikowane i subtelne związki między sztuką a ideologią. Członkowie grupy żyją i pracują w Lublanie.

 

 

http://www.laznia.pl/mainart,313,irwin_planting_seeds.html