banner


Do 18.09.16 w toruńskim Centrum Sztuki Współczesnej można oglądać wystawę pn. Czyste wody. Jest to pierwsza w Polsce prezentacja prac artystów pochodzących z Turcji, z których niektórzy obecnie mieszkają i pracują w Europie.

 

torunJej tytuł jest zaczerpnięty z poezji tureckiego pisarza Nâzıma Hikmeta (1902–1963), pierwszego poety nowoczesnej Turcji, który w (literackim) świecie uchodzi za jednego z najwybitniejszych poetów dwudziestego wieku. Był on zaangażowanym członkiem tureckiego ruchu narodowo-wyzwoleńczego. Zainspirowany triumfem rewolucji październikowej wyjechał do Gruzińskiej Republiki Radzieckiej, skąd później wyruszył do Moskwy, by studiować ekonomię i socjologię.

Po powrocie do Turcji wiele lat spędził w więzieniu. W latach 50. opuścił ojczyznę i do końca życia mieszkał w Moskwie jako uchodźca polityczny. Ten niezwykły artysta miał częściowo polskie korzenie – jego pradziadkiem był polski oficer Konstanty Borzęcki, który w młodości brał udział w powstaniach – wielkopolskim i węgierskim – w 1848 roku. W swoim wierszu pod tytułem List z Polski (1954) Nâzım pisał: „Pewnie dlatego tak bardzo porusza mnie polska pieśń / i pobudza czyste wody, które we mnie się kryją”.
 

Punktem wyjścia koncepcji wystawy jest pojęcie heterotopii, które sformułował francuski filozof Michel Foucault. Heterotopie (ogrody, pokoje hotelowe, więzienia, szpitale psychiatryczne i inne miejsca) są w jego ujęciu przestrzeniami, w których można w szczególny sposób komentować, odzwierciedlać i kwestionować rzeczywistość. torun2-1

Heterotopie to przestrzenie inności, które nie mają określonego usytuowania, a ich charakter jest jednocześnie fizyczny i mentalny. Prezentowana wystawa ukazuje wielopłaszczyznowe heterotopie złożone z obserwacji, wizji, dociekań, manifestacji i eksperymentów artystycznych.

Składające się na nią prace są nie tylko wyrazem refleksji artystów na temat obecnej sytuacji społecznej i geopolitycznej, stanu gospodarki i społeczeństwa obywatelskiego, czy też kondycji współczesnych miast – dzieła te nierzadko pobudzają „czyste wody”, które kryją się w każdym z nas.
 

Kuratorką ekspozycji jest Lora Sariaslan, historyczka sztuki. Wystawa porusza istotne kwestie i wyzwania, z którymi obecnie (jeśli nie od zawsze) zmaga się Europa: tożsamość społeczna i artystyczna, (non)konformizm, sprzeciw, partycypacja społeczna, granice, pamięć, przemoc oraz przekształcenia urbanistyczne.

W tym wspólnym europejskim kontekście, pomimo geograficznego rozproszenia i estetycznego zróżnicowania, artyści reprezentujący różne pokolenia ukazują szeroki wachlarz dynamicznych i różnorakich tendencji, posługując się różnymi środkami wyrazu od fotografii po sztukę performans – odkrywają to, co ukryte, zajmują się tym, co mniej widoczne, udzielają głosu temu, co niewypowiadalne, rozbudzając poprzez sztukę ducha krytycznego utopizmu.


 

Więcej - http://csw.torun.pl/sztuka/wystawa-czyste-wody-16328/