banner


 

Do 19.02.2017 w Galerii Fotografii Muzeum Narodowego w Gdańsku, w Zielonej Bramie, można oglądać wystawę fotografii Adama Styp-Rekowskiego.

 

muz.gdanskAutor jest dokumentalistą, pracownikiem ONZ i organizacji pozarządowych od ponad 11 lat na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej, czyli na obszarach, które przeszły okres wstrząsów,  wojen domowych. Tradycyjny świat, często niezmienny od stuleci, już odchodzi, a wojny i konflikty sprawiają, że dzieje się to jeszcze szybciej. Jednak ten świat wciąż tam jest, trzeba go tylko szukać, znajdywać w krajobrazie zwyczajnego życia i tego, co nas otacza. Adam Styp-Rekowski próbuje zatrzymać tradycyjny świat międzyludzkich spotkań, tradycji i pięknej architektury.

Prace autora wystawy pochodzą z lat 2005–2016 i są rodzajem fotorejestracji fragmentu historii spoza kadru. Celem fotografa jest raczej prezentacja detalu, symbolu wydarzeń niż zdanie z nich pełnej relacji.

Adam Styp-Rekowski zaczął zajmować się fotografią pod koniec lat 90. Interesuje go głównie fotografia scen ulicznych i życia codziennego. Jego prace były poprzednio prezentowane w Jordanii, Iraku, Libii i Wielkiej Brytanii.Więcej - http://mng.gda.pl/kalendarz/adam-styp-rekowski-bliski-daleki-wschod/