banner


Od 28.11.17 do 20.01.19 w Muzeum Narodowym w Krakowie można obejrzeć wystawę prezentującą pełną kolekcję dzieł Stanisława Wyspiańskiego (1869-1907) zgromadzonych w MNK.

 

wyspianski05„Nieźle ten śp. Wyspiański mącił tu za życia, nieźle! Pomijam osobiste bóle, (…) ale on mąci stale, wszędzie, wszystkim i każdemu” – pisała Antonina Domańska, pierwowzór Radczyni z „Wesela”, w kilka dni po śmierci Stanisława Wyspiańskiego. Oddała znakomicie jedną z jego najbardziej charakterystycznych cech: sam przenikliwie inteligentny, stale zmuszał innych do rewizji utartych opinii.
Namącił w sztuce, literaturze i historiozofii, w zadowolonych z siebie krakowskich duszach i umysłach. Czy potrafi zamącić w nich jeszcze dzisiaj, 110 lat po swojej śmierci? Znakomitą okazją, aby się o tym przekonać jest wystawa „Wyspiański”* – podają jej kuratorki – Danuta Godyń i Magdalena Laskowska.wyspianski04

Liczący blisko 900 pozycji inwentarzowych zbiór prac tego artysty, jednego z najwybitniejszych twórców polskich - malarza, rysownika, grafika, a także poety, dramatopisarza, scenografa i reformatora teatru, posiada bezprecedensową wartość artystyczną i nie znajduje analogii w żadnej innej kolekcji dzieł Wyspiańskiego w Polsce i za granicą.

Wyjątkowy i niepowtarzalny charakter nadaje również tej kolekcji kontekst historyczny, związki autora "Wesela" z Krakowem, miastem, z którym związał całe swe życie i twórczość, z tutejszymi kościołami i budynkami użyteczności publicznej, dla których projektował swe monumentalne realizacje.

wyspianski15Stanisław Wyspiański jeszcze za swego życia podarował Muzeum pastelowe arcydzieła: projekty witraży do okien katedry krakowskiej. W roku śmierci artysty powstał komitet, w skład którego wchodzili wybitni przedstawiciele ówczesnego życia artystycznego i naukowego Krakowa, mający na celu gromadzenie w Muzeum Narodowym spuścizny po zmarłym "czwartym wieszczu".
Najliczniejszą grupą dzieł Wyspiańskiego zebranych do czasów współczesnych jest zbiór rysunków ołówkiem, tuszem, węglem, m.in. szkice z czasów szkolnych, projekty scenograficzne i typograficzne.

Wybitna jest kolekcja malarstwa portretowego i pejzażowego, wykonana pastelami, w której to technice Stanisław Wyspiański osiągnął absolutne mistrzostwo, jak również zespół projektów do dekoracji krakowskiego kościoła Ojców Franciszkanów, katedry na Wawelu i Domu Towarzystwa Lekarskiego.

wyspianski06Na wystawie pokazano również prace z innych dziedzin twórczości artystycznej Wyspiańskiego: rzemiosło artystyczne, rzeźbę, grafikę oraz książkę artystyczną. Pokaz tych dzieł daje obraz złożoności i różnorodności twórczości artysty, w której malarstwo, literatura, teatr i rzemiosło artystyczne łączą się w jedną, spójną całość, "przetworzoną siłą talentu w oryginalny, swoisty styl narodowy".
Katarzyna Bik


*Równolegle z prezentacją sylwetki Stanisława Wyspiańskiego, MNK przypomina postać jego ojca, Franciszka Wyspiańskiego. Na ekspozycji w Domu Józefa Mehoffera, gdzie Stanisław przyszedł na świat i gdzie rodzina Wyspiańskich spędziła szczęśliwe lata przed śmiercią matki, prezentowane są m.in. dawne fotografie i dokumenty, a przede wszystkim rzeźby Franciszka Wyspiańskiego.

Więcej - http://mnk.pl/wystawy/wyspianski