banner

zacheta6„Bardzo różnie i bardzo dobrze” to tytuł wystawy grafiki z kolekcji Zachęty, która można oglądać do 20.01.19.

Ogólnopolska Wystawa Grafiki Artystycznej i Rysunku, Wystawa prac 11 współczesnych grafików polskich czy Motywy architektoniczne w grafice polskiej to tylko przykładowe tytuły wystaw organizowanych w latach sześćdziesiątych w Centralnym Biurze Wystaw Artystycznych Zachęta. Grafika warsztatowa, dziś niewątpliwie zmarginalizowana, jeszcze kilka dekad temu miała w programie wystawienniczym Zachęty status równoprawny z malarstwem i rzeźbą. Prezentowano ją zarówno na pokazach indywidualnych, jak i na dużych przeglądach sztuki.zacheta3

Bardzo różnie i bardzo dobrze. Grafiki z kolekcji Zachęty to wystawa ważnego i od dawna nieeksponowanego fragmentu kolekcji Zachęty. Prace graficzne bowiem są jej najliczniejszym, a jednocześnie najmniej znanym publiczności zbiorem. Pokaz koncentruje się na okresie wyznaczonym przez daty dwóch ważnych wystaw zorganizowanych przez CBWA — I Ogólnopolskiej Wystawy Grafiki Artystycznej i Rysunku w 1956 roku oraz Grafiki w Polsce Ludowej w roku 1971. To oczywiście umowna cezura, wyznaczająca jednak czas, kiedy polska grafika święciła triumfy.

Dokładnie 200 dzieł 75 artystów, pokazywane na wystawie, jest wynikiem wyboru, na który miał wpływ nie tylko poziom artystyczny i różnorodność stylistyczna prac, ale także ich historia — obecność na ekspozycjach CBWA.

Ówczesne prezentacje grafiki organizowane przez Zachętę to nie tylko wystawy w gmachu galerii. To także wiele pokazów inicjowanych przez instytucję w lokalnych Biurach Wystaw Artystycznych oraz innych ośrodkach w całym kraju, ale też udział w międzynarodowych imprezach artystycznych, takich jak biennale w São Paulo, Paryżu, Tokio lub zagraniczne prezentacje nawet w najbardziej egzotycznych miejscach. Bardzo istotna była rola edukacyjna — objazdowe wystawy graficzne przygotowane również z myślą o mieszkańcach mniejszych miast podróżowały po całej Polsce. Trafiały one do domów kultury, świetlic, klubów garnizonowych i zakładów pracy. Grafika tym samym stawała się reprezentantką aktualnych tendencji w sztuce polskiej. Szeroką działalność CBWA odzwierciedla zgromadzona na wystawie dokumentacja oraz diagram zestawiający ekspozycje w budynku galerii i poza nim.

Prace prezentowane są tematycznie. Ówczesny program wystawienniczy obejmował wiele cyklicznych pokazów sztuki marynistycznej, wojskowej, tematów związanych z wsią, pracą czy człowiekiem, co często było uwarunkowane politycznie. Ten umowny układ ekspozycji zainspirowany został charakterem tamtych wystaw oraz sposobem myślenia ich organizatorów i komisarzy. Doskonale ukazuje on różnorodność podejścia artystów do realizacji poszczególnych zagadnień. A tytułowe „bardzo różnie i bardzo dobrze”— zaczerpnięte z jednego z artykułów prasowych — odnosi się nie tylko do zaprezentowanego fragmentu kolekcji grafik Zachęty, ale także do jej całości.

Kuratorkami wystawy są: Małgorzata Bogdańska, Joanna Egit-Pużyńska, Maria Świerżewska.

Więcej – www.zacheta.art.pl