banner


W BWA w Bydgoszczy do 2.06.19 można oglądać retrospektywną wystawę malarstwa Aleksandry Simińskiej pn. Arché.

siminska1Na wystawie pokazano ponad 100 prac artystki – począwszy od najwcześniejszych – z lat 80-tych, aż do najnowszych obrazów z cyklu „Aleppo”. Inspiracją dla Aleksandry Simińskiej bywa zarówno natura jak i dzieła mistrzów malarstwa europejskiego. Artystka swobodnie porusza się po obszarach ocenzurowanych już jako „zamknięte” i „nieatrakcyjne” dla współczesnego twórcy i odnajduje w nich ciągle żywą tkankę dla budowania własnego malarstwa. siminska2

W jej obrazach często występuje tematyka mitologiczna, symbolika wanitatywna, komentarze do dramatycznych wydarzeń współczesności, a także wątki nawiązujące do doświadczeń osobistych. Tworzy cykle prac – między innymi: Pejzaż podwójny, Rozmowy z innymi malarzami, Wyspy, Wnętrza z pudłem, Bachantki, Aleppo.

Przekaz malarski Aleksandry Simińskiej jest obiektywny, pozbawiony emocji. Artystka nie analizuje, ale stara się dać syntezę rzeczywistości, koncentruje się na tym, co ogólne, niezmienne. Niezależnie od źródła inspiracji – obserwacja natury, refleksja nad przemijaniem, czy oglądanie dzieł wielkich mistrzów malarstwa europejskiego – buduje przestrzeń operując dużymi płaszczyznami koloru, sprowadzonymi do prostych brył geometrycznych. Konsekwentnie stosuje zasady perspektywy linearnej i dąży do uzyskania w obrazie architektonicznej harmonii. Ulubione przez nią motywy tworzą powtarzające się archetypy: detal architektury, skrzynia, puste wnętrze domu, tajemnicze pudła, piaskownica, katafalk, okno, drzewo, pole, droga.
Danuta Pałys


Aleksandra Simińska urodziła się w 1962 roku. Ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Bydgoszczy. W latach 1933-1988 studiowała na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dyplom z wyróżnieniem uzyskała w pracowni malarstwa prof. Janusza Kaczmarskiego. Od 2006 roku pracuje na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy. Jest autorką kilkudziesięciu wystaw indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą.

Więcej - https://www.galeriabwa.bydgoszcz.pl/wystawa/aleksandra-siminska-arche-malarstwo/