banner


W Muzeum Narodowym w Krakowie do 29.09.19. czynna jest wystawa rysunku pn. Czarne na białym. 200 lat rysunku w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych.

01Wystawa pokazuje dorobek krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych najstarszej uczelni artystycznej w Polsce, która w 2018 roku obchodziła 200-lecie swojego istnienia. Na wystawie zaprezentowano blisko 170 rysunków, pochodzących z kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum ASP oraz ze zbiorów prywatnych.
Wybór wyłącznie medium rysunkowego ma swoje uzasadnienie. Rysunek od stuleci stanowi bowiem podstawę wykształcenia akademickiego, zarazem sprawdzian umiejętności warsztatowych twórcy, pełniąc zarówno rolę służebną wobec innych dyscyplin artystycznych, jak i stanowiąc rodzaj samodzielnej wypowiedzi twórczej.02

Rysunkiem posługiwali się i nadal to czynią kształcący się w murach krakowskiej uczelni: malarze, rzeźbiarze, graficy, projektanci, architekci i konserwatorzy dzieł sztuki. Na wystawie widzowie mają więc okazję zapoznać się zarówno z przemianami stylistycznymi, jakim podlegał rysunek w ciągu ostatnich dwóch stuleci, jak i lepiej zrozumieć przypisywane mu znaczenia i funkcje.
Zostały na niej pokazane rysunki mające charakter studiów akademickich (aktu, draperii), szkiców przygotowawczych do większych kompozycji (malarskich czy rzeźbiarskich), rysunki projektowe czy wykonywane podczas inwentaryzacji zabytków.

Najliczniejszą grupę stanowią rysunki traktowane przez ich autorów jako samodzielne prace, ujawniające nie tylko tajniki warsztatu, ale dające wgląd w zajmujące artystów kwestie osobiste czy zaobserwowane przez nich wydarzenia z otaczającej rzeczywistości.
Na wystawie nie zabrakło też szkicowników, chyba najbardziej intymnej formy wypowiedzi twórców, którą nie zawsze chętnie dzielą się z widzami.

Wśród prac zgromadzonych na wystawie pojawiły się dzieła artystów, którzy już za życia cieszyli się sławą, ale też rysunki zapoznanych twórców. Nie zabrakło rysunków mistrzów m.in. Jana Matejki, Leona Wyczółkowskiego, Wojciecha Weissa, Xawerego Dunikowskiego, Mieczysława Wejmana czy Adama Hoffmanna.
Agnieszka Jankowska-Marzec

Więcej - https://mnk.pl/wystawy/czarno-na-bialym-200-lat-rysunku-w-krakowskiej-akademii-sztuk-pieknych