banner


W krakowskim Międzynarodowym Centrum Kultury od 2.12.22 do 5.03.23 można oglądać prace romskiej artystki - Małgorzaty Mirgi-Tas.

mirgaMałgorzata Mirga-Tas jest obecnie najbardziej znaną przedstawicielką romskiej sztuki współczesnej. Wystawa w Międzynarodowym Centrum Kultury to pierwsza indywidualna ekspozycja prac artystki po jej ekspozycji w czasie 59. Biennale Sztuki Współczesnej w Wenecji.

Na wystawę złożyły się między innymi cykle „Wyjście z Egiptu” i „Herstorie”, ale i nowe prace, powstałe specjalnie na tę ekspozycję. Dopełnieniem pokazu są działa sztuki z różnych epok, wchodzące w dialog z pracami Mirgi-Tas.

Przez lata artyści europejscy wypracowali określone konwencje przedstawieniowe, które na stulecia zdominowały sposób postrzegania Romów przez nie-romów. Małgorzata Mirga-Tas podważa utarte stereotypy, budując pozytywny wizerunek społeczności.


Więcej - https://mck.krakow.pl/wedrujace-obrazy-malgorzata-mirga-tas
Więcej o artystce: https://culture.pl/pl/tworca/malgorzata-mirga-tas