banner

 

W kieleckim BWA (Galeria Dolna) czynna jest do 19.04. wystawa Mariana Guzikowskiego – Interaktywne obiekty świetlne.

 

bwa kielce swiatlo3Jak podaje autor wystawy – „moją pracę doktorską pt. „interaktywne obiekty świetlne” stanowi cykl sześciu obrazów – obiektów interaktywnych, których zasadniczym elementem jest światło. Ponadto istotną cechą pracy jest interaktywność oparta na modulacji światła, które w efekcie prowadzi do wywołania spektaklu wizualnego. Interfejs sterujący stanowią piloty, które załączają procesory aktywujące zmiany w obrazie.

Powołane przeze mnie prace są swego rodzaju instrumentem w rękach odbiorcy. Oglądający ma możliwość czynnego ingerowania w formę dzieła, poprzez aktywowanie elektroniki, tj. sterowanie manualne lub za pomocą dołączonego do poszczególnych obiektów interfejsu. Użyte do konstrukcji obrazu diody stają się nośnikiem różnobarwnych działań na płaszczyźnie obrazu o charakterze stałym lub impulsywnym. W momencie dezaktywacji, wygaśnięcia świateł, charakter pracy powraca do formy pierwotnej.bwa kielce swiatlo5

Moja praca doktorska stanowi interaktywne dzieło świetlne, które związane jest z problemem bytu, egzystencji ludzkiej, kontaktu, relacji człowieka do natury. Podnoszę niniejszy temat z uwagi na sytuację, w jakiej znalazł się człowiek po rewolucji przemysłowej przełomu XIX i XX w. oraz mającej miejsce obecnie rewolucji cyfrowej. Przy użyciu współczesnych środków wyrazu, nowych technologii starałem się wykazać silny związek człowieka z przyrodą, która jest podstawą dla życia wszelkich istot. Natura w moim przekonaniu jest rodzajem „kokonu”, schronieniem. My, jako jej element, stajemy się całością tego świata.

Na bazie własnych skojarzeń, pokazałem proces przechodzenia od biologicznego początku, tego co organiczne („Łąka”, „Pień”, „Drzewo”, „Mózg”) do form syntetycznych, wręcz geometrycznych („Silnik”, „Labirynt”). Natura nieujarzmiona przechodzi w formy kontrolowane, zarządzane intelektem istoty myślącej. Pokazuję w ten sposób analogie i dysparycje wynikające z relacji między tym, co naturalne, a sztuczne, stanowiące wytwór ludzkiej pracy. Podkreślam fakt silnego związku tworów technologicznych z tymi obserwowanymi w przyrodzie poprzez ich ukształtowanie na wzór struktur organicznych”.

Marian Guzikowski
Urodził się 6 grudnia 1951 roku w Opatowie w województwie świętokrzyskim.
Sztuką interesował się od dzieciństwa, ale traktował ją jako hobby. Dopiero w 2007 roku, realizując własne marzenia – rozpoczął studia artystyczne na Wydziale Sztuk Pięknych UMCS w Lublinie, które ukończył z wyróżnieniem w 2012 r. Swoje prace artystyczne zaczął wystawiać dopiero w okresie trwania studiów na UMCS tj. od 2010 roku.

Więcej -
https://www.bwakielce.art.pl/event/marian-guzikowski-interaktywne-obiekty-swietlne