banner

 

W Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie (Galeria Zwiastun) do 26.05.24 trwa wystawa malarstwa Katarzyny Kołacz pn. Listy.

kolacz czest.1 1Jeden z obrazów Katarzyny Kołacz prezentowany na wystawie nosi tytuł „Subtelność”. Właśnie subtelność wydaje się cechą dystynktywną, która odnosić się może do większości jej prac, jak i sposobu bycia i tworzenia samej autorki. Dla Katarzyny Kołacz sztuka jest swoistym przesłaniem dla odbiorców, tytułowymi listami, w których artystka chce przekazać swój zachwyt nad światem i swoje przekonanie, że przez sztukę zdoła uchronić go przed złem.
Oto co mówi o swojej twórczości Artystka:

Odczucia można wyrazić nadając im kształt w kolorze w relacji ze sobą i światem zewnętrznym.

Obrazy są częścią z głębi mnie.

Porusza mnie bezbronność i zależność oraz tęsknię za światem bez cierpienia.

Katarzyna Kołacz posługuje się techniką własną, wymagającą wiele skupienia i precyzji, która nawiązuje do impresjonizmu. Nazywa ją „autorskim pointylizmem”. Inspiracje czerpie z przyrody, tworząc obrazy wypełnione światłem, powietrzem i mieniącymi się barwami.

***
Katarzyna Kołacz urodziła się w 1979 w Myszkowie. Absolwentka Liceum Plastycznego im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie, obecnie słuchaczka II roku na Wydziale Sztuki, kierunek malarstwo na Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie. Maluje w zaciszu, choć coraz częściej prezentuje swoje prace na wystawach indywidualnych lub zbiorowych.

Za: https://galeria.czest.pl/project/katarzyna-kolacz-listy/