banner

 

Mija właśnie 30 lat od ogłoszenia słynnych postulatów „Solidarności". Warto więc je przypomnieć:

wwjedrzejczak.jpg

 1. Zamienić problemy i osiągnięcia „Wschodu" na osiągnięcia i problemy „Zachodu"
 2. Zlikwidować PZPR, Układ Warszawski i RWPG
 3. Przystąpić do NATO i EWG
 4. Wprowadzić kapitalizm (najlepiej bez kapitalistów)
 5. Wprowadzić naukę religii do szkół z wpisaniem stopnia na świadectwie
 6. Zlikwidować służbę bezpieczeństwa, a jej byłych funkcjonariuszy i członków Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego pozbawić dotychczasowych praw emerytalnych
 7. Wprowadzić prasę brukową (tabloidy) i umożliwić bezkarne pomawianie i insynuowanie
 8. Przeprowadzić lustrację, utworzyć Instytut Pamięci Narodowej i Centralne Biuro Antykorupcyjne.
 9. Znacząco zmniejszyć finansowanie nauki
 10. Potępić PRL i wprowadzić politykę historyczną, aby odwrócić uwagę społeczeństwa od prawdziwych problemów przyszłości.
 11. Wypłacić więzionym i internowanym w czasach PRL odszkodowania z budżetu Państwa
 12. Zagwarantować prawo do bezrobocia i zlikwidować PGR-y
 13. Wprowadzić wymienialność złotego
 14. Sprzedać polskie banki zagranicznym
 15. Otworzyć granice i umożliwić wszystkim chętnym wyjazd i pracę za granicą
 16. Wprowadzić zasady doboru kadry kierowniczej na zasadach kwalifikacji w oparciu o przynależność do partii postsolidarnościowych
 17. Zlikwidować przemysł stoczniowy i inne przemysły PRL-u
 18. Wprowadzić „fundusze emerytalne" jako pewny sposób zarobkowania dla zarządzających
 19. Zaprzestać budowy nowych szpitali i zmniejszyć finansowanie służby zdrowia
 20. Ograniczyć rozbuchany w PRL przyrost naturalny
 21. Wybudować nowe stadiony dla kiboli

No, może nie zacytowałem dokładnie, ale te postulaty zrealizowano.

Wiesław Wiktor Jędrzejczak

oem software