banner


wwj-do zajawkiJako człowiek uzdolniony i wszechstronnie wykształcony, gotów do radzenia sobie samemu w każdych okolicznościach jestem człowiekiem prawicy, akurat bezpartyjnym. W Polsce słowo prawica jest zamazane i tylko program bezwzględnej wyprzedaży i prywatyzacji wszystkich sektorów życia odbywa się z niemal pełną konsekwencją.


Państwo prawicowe oparte jest na skojarzeniu prawa i wolności według zasady: prawo bez wolności to opresja, wolność bez prawa to anarchia.

Państwo prawicowe jest oparte na „wartościach”. PRAWICA: Prawo, Rynek, nAród, Wiara, Całkowita odpowiedzialność jednostki za siebie.

Prawo regulujące życie w możliwie prosty sposób tak, aby poszczególni ludzie nie naruszali praw osób trzecich i egzekwowane tym dotkliwiej im niżej w hierarchii społecznej znajduje się dana osoba. I odwrotnie, im wyżej w hierarchii społecznej tym więcej wolno.

Rynek jako sposób na rozwiązanie wszelkich problemów, jako samodzielny i niezależny od nikogo (obiektywny) regulator działalności gospodarczej. Rynek oparty na jednoznacznym wyznaczniku wartości: na pieniądzu. Uzasadnione jest to, co przynosi zysk finansowy, potępione to, co kreuje stratę finansową.

nAród – patriotyzm jako jeden z mechanizmów spajających społeczeństwo. Patriotyzm adresowany głównie do dołów społecznych i niezakłócający przepływu kapitału przez granice państw.

Wiara – jako drugi mechanizm spajający społeczeństwo jednostek. I mechanizm adaptacji jednostek do nieszczęścia, które przerasta ich możliwości.

Całkowita odpowiedzialność jednostki za siebie. Odpowiedzialność za swoje zdrowie, za wykształcenie, za sukces, ale i za klęskę życiową. Odpowiedzialność łagodzona jedynie dobroczynnością wtedy, kiedy klęska życiowa jest zdarzeniem od jednostki niezależnym.

Jest teza, że chciwość jednostek jest najsilniejszym motorem postępu. Że ludzie kierują się głównie swoim finansowym interesem i że to trzeba wykorzystać do rozwoju społeczeństw. Do tego dochodzi klasyczny model życia, klasyczny model rodziny. I odrobina cynizmu.

Wiesław Wiktor Jędrzejczak