banner


Terminem choroby X nazwano taką, której na razie nie wywołuje żaden patogen, ale w przyszłości może spowodować globalną epidemię.

Tuż po ogłoszeniu zakończenia stanu zagrożenia Covid, Koalicja na rzecz Innowacji w zakresie gotowości na wypadek epidemii (CEPI) wezwała do wiecznej czujności przed przyszłymi inwazjami wirusów, przewidując, że „przyszłe wybuchy choroby X są nieuniknione”.
Nawiązując do tego oświadczenia w stylu Kasandry, dyrektor generalny WHO, dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, na niedawnym 76. Światowym Zgromadzeniu Zdrowiaostrzegł przed czyhającymi patogenami „jeszcze bardziej śmiercionośnymi” niż Covid-19.
Wśród tej ostatniej fali fatalistycznych prognoz warto zadać kilka pytań: Czym jest CEPI i czym jest ta amorficzna „choroba-X”?

Czym jest CEPI?

Reklamując się jako „innowacyjne globalne partnerstwo działające na rzecz przyspieszenia rozwoju szczepionek przeciwko zagrożeniom epidemicznym i pandemicznym”, CEPI opracowała swój pierwotny biznesplan w listopadzie 2016 r., który został formalnie uruchomiony na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos w 2017 roku przez konsorcjum w którego skład wchodziły rządy Norwegii, Japonii i Niemiec, The Wellcome Trust i Gates Foundation.Gates Foundation.

Na początku CEPI nawiązywał do choroby X, zauważając, że Covid-19 był jej pierwszym takim kandydatem:
„Kiedy CEPI powstawało w 2017 roku, sklasyfikowaliśmy chorobę X jako poważne zagrożenie dla globalnego bezpieczeństwa zdrowotnego, na które świat musiał się przygotować. Przed pandemią COVID-19 CEPI zainicjowało program szybkiego reagowania – w tym szczepionki mRNA – przeciwko nowym patogenom. Naszym celem było rozpoczęcie testów bezpieczeństwa szczepionek w ciągu kilku miesięcy od genetycznie zsekwencjonowanego nowego patogenu”.

Rola CEPI polegająca na łączeniu graczy z branży biotechnologicznej, Big Pharma, agencji rządowych oraz uniwersyteckich działów badań i rozwoju jest połączona z koncentracją na globalnych szczepieniach, ponieważ działa „na rzecz przyspieszenia rozwoju szczepionek przeciwko pojawiającym się chorobom zakaźnym” .

Innym z deklarowanych celów CEPI jest „możliwość rozpoczęcia testów bezpieczeństwa w ciągu kilku miesięcy od zsekwencjonowania genetycznego nowego patogenu” przy użyciu innowacyjnych „technologii platformy szczepionek” , abyśmy mogli szybko wytwarzać szczepionki przeciwko wielu różnym typom chorób”.
Te śliskie ambicje wymagają, aby przed wprowadzeniem choroby X potencjalny wróg się zaszczepił.

W lutym 2021 r. starszy kierownik ds. komunikacji i rzecznictwa w CEPI, Tom Mooney, powiedział, że przygotowanie się na następną „chorobę X” będzie wymagać, abyśmy „mogli wyprodukować szczepionki przeciwko chorobie X w ciągu kilku miesięcy zamiast roku lub dłużej, moglibyśmy zrewolucjonizować zdolności świata do reagowania na epidemie i pandemie”.
Aby nie zostać w tyle za siejącą strach modą, Mooney dodał: „Choroba X i inne pojawiające się choroby zakaźne stanowią egzystencjalne zagrożenie dla ludzkości. Ale po raz pierwszy w historii, przy odpowiednim poziomie zaangażowania finansowego i woli politycznej, mogliśmy wiarygodnie dążyć do wyeliminowania ryzyka epidemii i pandemii”.

Do marca 2021 roku CEPI przedstawiła swój ambitny 5-letni program szczepionek na lata 2022-2026, który stał się znany jako CEPI 2.0 , z deklarowanym celem skrócenia przyszłego opracowywania szczepionek do 100 dni:
„CEPI uważa, że aspiracją powinno być 100 dni od czasu scharakteryzowania patogenu do dostępności danych klinicznych w celu podjęcia decyzji o umieszczeniu leku w wykazie zastosowań awaryjnych. Ten „księżycowy” cel koncentruje się na skróceniu terminów poprzez rozwijanie platform szczepionek tak, aby podczas epidemii świat mógł w szczególności skierować zasoby w celu wygenerowania wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa związanych z określonym patogenem, zanim szczepionki będą mogły zostać wdrożone.

Dyrektor generalny CEPI, Richard Hatchett, potwierdził teambicje: „Musimy radykalnie skrócić harmonogram rozwoju, nawet w stosunku do tego, co osiągnięto w zeszłym roku, co samo w sobie było radykalną kompresją wszystkiego, co kiedykolwiek osiągnięto wcześniej”.
Gwiazda CEPI wzrosła, ponieważ stała się siłą napędową dobrze powiązanego i dobrze finansowanego„przyszłościowego” planu mającego na celu przyspieszenie „szybkości nauki” w celu zwalczania przyszłych zagrożeń, takich jak „choroba X”.

Co to jest „choroba X”?

Według listy chorób priorytetowych listy chorób priorytetowych CEPI , choroba X „odzwierciedla wiedzę, że poważna międzynarodowa epidemia może być spowodowana przez patogen, o którym obecnie nie wiadomo, czy powoduje choroby u ludzi”.
W lutym 2018 roku choroba X została dodana do zaktualizowanej listy chorób priorytetowych WHO. Obecnie znajduje się na dole listy, jako jedyna choroba oznaczona gwiazdką, wykorzystując tę samą niejednoznaczną definicję, jaką wymyśliło CEPI, dodając jednocześnie: nieznana „choroba X”.

Już w 2018 roku dyrektor generalny CEPI, Richard Hatchett, szczebiotał o tej efemerycznej przyszłej zarazie stwierdzając: „Może to brzmieć jak science fiction, ale choroba X jest czymś, na co musimy się przygotować”, dodając, że „przygotowanie wymaga inwestycji”.

Powtarzając niesławną gafę byłego sekretarza obrony Donalda Rumsfelda, Pranab Chatterjee, naukowiec z Wydziału Zdrowia Międzynarodowego w Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, opublikował błyskotliwą prezentację zatytułowaną: „Jedno zdrowie, „Choroba X” i wyzwanie „Nieznane”. „Nieznani„” , a następnie powiedział National Post: „nie jest przesadą stwierdzenie, że istnieje potencjał pojawienia się choroby X tuż za rogiem”.

Jeśli mamy zrozumieć lekcję historii, możemy sobie przypomnieć, że określenie „nieznane niewiadome” odnosiło się do braku dowodów łączących rząd Iraku z dostawami broni masowego rażenia grupom terrorystycznym, ale mimo to została wykorzystana jako fałszywe usprawiedliwienie dla inwazji na Irak.

Mając to na uwadze, możemy również rozważyć, że techniki stosowane do zaszczepienia choroby X w krajobrazie medialnym mają na celu utrwalenie strachu i niepokoju w umysłach opinii publicznej.
Powszechnie wiadomo, że strach i lęk są dwoma najpotężniejszymi składnikami ludzkiej psychiki i są regularnie wykorzystywane jako środek kontroli społecznej. Kroniki historii są pełne przykładów dyktatorów i społeczeństw totalitarnych, które podstępnie manipulują tymi pierwotnymi siłami emocjonalnymi, aby wykorzystywać całe populacje.
Najlepsi gawędziarze rozumieją, że niewidzialne zagrożenie może być bardziej przerażające niż przemoc, ponieważ może trwać dłużej – można je ciągnąć przez długi czas – nawet wieczność – bo jest tym, czego nie widać. Dlatego właśnie utrwalanie niewidzialnego wirusa, który może zaatakować każdego w dowolnym momencie, jest szczególnie skutecznym mechanizmem kontrolnym.

Aby stworzyć tę atmosferę niepojętego przerażenia, CEPI i WHO stworzyli doskonałą chorobę, chorobę „X”, występującą wszędzie i nigdzie, źle zdefiniowany niewidzialny terror, który może uderzyć w dowolnym momencie w dającej się przewidzieć przyszłości – wieczne usprawiedliwiany stanem bezpieczeństwa biologicznego, a także wieczystymi zyskami dla kompleksu przemysłowo-zdrowotnego.
Michael Bryant

*

Michael Bryant jest niezależnym dziennikarzem/aktywistą i badaczem, który obecnie koncentruje się głównie na kwestiach związanych z wolnością zdrowia.
Global Research, 31 maja 2023


Za: https://www.globalresearch.ca/mission-creep-disease-x/5820821