banner

 

Corocznie, od 2001 r., przyznawanych jest 5 stypendiów o charakterze aplikacyjnym czyli takich, których wyniki badań mogą zostać wykorzystane w przemyśle. Trzy z nich to stypendia doktoranckie (po 20 tys. zł rocznie) , pozostałe dwa to stypendia habilitacyjne(po 25 tys. zł rocznie).

W tym roku jury, pod przewodnictwem prof. Ewy Łojkowskiej wyłoniło, spośród kilkudziesięciu kandydatur nadesłanych z wielu ośrodków Polski, 5 wybitnych laureatek.

Stypendia doktoranckie


Anna Czarnecka (Instytut Genetyki i Biotechnologii, Uniwersytet Warszawski, Studium Medycyny Molekularnej, Akademia Medyczna w Warszawie)

Dziedzina: biologia molekularna

Temat: „Zaburzenia mitochondrialne w procesie nowotworzenia."


Agnieszka Korkosz (Instytut Psychiatrii i Neurologii, Zakład Farmakologii i Fizjologii Układu Nerwowego, w Warszawie)

Dziedzina: medycyna

Temat: „Interakcje alkoholu etylowego i nikotyny: poszukiwanie mechanizmów preferencyjnego zażywania obu substancji."


Joanna Kowalska (Laboratorium Ekspresji Genu, Zakład Biofizyki, Instytut Fizyki Doświadczalnej, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski)

Dziedzina: chemia organiczna

Temat pracy: „Synteza i własności analogów końca 5' mRNA (kapu) modyfikowanych w łańcuchu fosforanowym oraz ich zastosowanie w badaniach nad mechanizmami degradacji mRNA i translacji białka."


Stypendia habilitacyjnedr Sylwia Rodziewicz-Motowidło (Zakład Modelowania Molekularnego, Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański)

dziedzina: chemia organiczna

Temat: Eksperymentalne i teoretyczne badania konformacyjne biologicznie czynnych peptydów i białek.


dr Ewa Zuba-Surma (Zakład Biotechnologii Medycznej; Uniwersytet jagielloński w Krakowie)

Dziedzina: biologia molekularna

Temat: "Technologia ImageStream jako metoda wspierająca klasyczną cytometrię przepływową w analizie prymitywnych populacji komórek macierzystych"

 

 oem software