banner

   

Dyskutowano nie tylko o tym, ze demokracja, to ustrój złożony z mniejszości, ale i pokazywano obraz i problemy różnych mniejszości w Polsce. Począwszy od społeczności narodowych, etnicznych, światopoglądowych, religijnych, czy socjalnych, aż po mniejszości zawodowe.

Z uwagi na miejsce konferencji - Tarnów, zamieszkiwany przez liczną społeczność Romską, temat ten cieszył się wielkim zainteresowaniem zebranych. Dyrektor Muzeum Okręgowego w Tarnowie, Adam Bartosz przedstawił nie tylko historię Romów w Polsce, ale i działania, jakie podjęto z jego udziałem w Tarnowie, aby nie tylko uchronić od zapomnienia kulturę romską, ale i przybliżyć ja samym Romom. W Muzeum Etnograficznym w Tarnowie (oddzial Muzeum Okręgowego) stworzono w 1979 r. pierwszą w Polsce wystawę o tematyce cygańskiej. Od tego czasu tarnowskie Muzeum Etnograficzne posiada dział poświęcony historii i kulturze Cyganów oraz organizuje corocznie Tabor Pamięci Romów do Szczurowej, gdzie Niemcy wymordowali 93 Romów.

Prof. Maria Szyszkowska, która organizuje od lat spotkania na temat mniejszości, do przedstawienia tej problematyki w ustroju demokratycznym zaprosiła dr. Jacka Breczkę z Akademii Medycznej w Białymstoku. Mówca, wychodząc z założenia, że demokracja jest ustrojem szanującym prawa mniejszości, a zatem związana jest z tolerancją, pokazał, że definicja tej ostatniej może być różnie rozumiana i praktykowana. Tolerancja bowiem może być akceptacją czegoś lub kogoś (tolerancja bierna) lub wychodzic z miłości do innnego - integrować obywatelsko, ale nie unifikować kulturowo (tolerancja czynna). Z takim pojmowaniem tolerancji wiążą się różne konsekwencje w obszarze praw obywatelskich, gdyż nie da sie zachować wielokulturowości, zwiększając liczbę regulacji prawnych ograniczających inność, różnorodność. Państwo winno tolerować innych, to znaczy pójść w kierunku relatywizmu. Walka z innością to droga samobójcza.

Inne wypowiedzi dotyczyły sytuacji w Polsce różnych mniejszości: o partiach pozaparlamentarnych mówił Jan Barański, wiceprezes Pacyfistycznego Stowarzyszenia Wolnej Myśli z Ełku, o kombatantach i ludziach w mundurach - płk Edmund Tyszko z Tarnowa i mjr Jerzy Jakiewicz z Lublina; a o skazanych - płk Jacek Matrejek - dyrektor Zakładu Karnego w Tarnowie, o osobach psychicznie chorych i psychonerwicowcach - dr Alicja Kras z Przychodni Zdrowia Psychicznego w Tarnowie oraz dr Anna Kryniecka-Piotrak z UW. Nie zabrakło też mniejszości religijnych - mówił o nich Tadeusz Mędzelowski - prezes Stowarzyszenia Kuźnica w Tarnowie, oraz niereligijnych (Czesław Janik, prezes Stowarzyszenia Neutrum). O przedstawicielach ginących zawodów opowiadała Maria Cetera - dyrektor Muezum Etnograficznego w Tarnowie, a prof. Maria Szyszkowska przedstawiła obszernie koncepcję wzmocnienia społecznej rangi zawodu aptekarza jako tego, który może przywrócić zaniechane obecnie normy etyczne w obszarze zdrowia społecznego, pełnić misję społeczną, przyczyniając się tym samym do poprawy zdrowia populacji.(al)

oem software