banner

 Na terenie Stacji Biologicznej Uniwersytetu Gdańskiego w Górkach Wschodnich powstanie wydma wraz ze stanowiskami do hodowli i badania zagrożonych gatunków. Stworzenie dla nich nowych siedlisk jest spowodowane planowaną rozbudową działającego już terminalu kontenerowego.

 

Projekt pt. „Zachowanie i ochrona ex-situ wybranych gatunków nadmorskich siedlisk przyrodniczych” realizować będzie Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego we współpracy ze Stacją Biologiczną Wydziału Biologii UG oraz terminalem kontenerowym DCT Gdańsk SA.

 

Głównym celem projektu jest stworzenie miejsca przetrwania i ochrony nadmorskich gatunków wydmowych i solniskowych. Do najważniejszych gatunków objętych projektem należą: mikołajek nadmorski – Eryngium maritimum, rukwiel nadmorska (dziobak nadmorski) – Cakile maritima, kocanki piaskowe – Helichrysum arenarium, solanka kolczysta – Salsola kali subsp. kali i aster solny – Aster trifolium. Obszar występowania tych gatunków szybko się zmniejsza z powodu działań człowieka – zajmowania i przekształcania ich naturalnych siedlisk.

 

W ramach projektu planowane jest przeniesienie gatunków wydmowych i solniskowych na stworzone dla nich wcześniej nowe siedliska. Wykonana również zostanie infrastruktura techniczno-dydaktyczna, która umożliwi z jednej strony ich zabezpieczenie i funkcjonowanie w nowym otoczeniu, a z drugiej - pozwoli na udostępnienie w celach edukacyjno-dydaktycznych chronionych gatunków.

 

Stworzenie nowych siedlisk dla zagrożonych gatunków spowodowane jest planowaną rozbudową działającego już terminalu kontenerowego. Nowe inwestycje obejmować będą pas brzegu morskiego, zarządzanego w przeszłości przez Port Północny w Gdańsku, który w latach 70. i 80. XX wieku podlegał bardzo silnym przekształceniom (m.in. umocnienia opaskowe fragmentu brzegu, budowa umocnionych betonowych lub asfaltowych dróg i ścieżek). Pod koniec lat 80., w wyniku zaprzestania prac, wiele cennych gatunków osiedliło się w tych miejscach spontanicznie.