banner


 W dniach 27-28 listopada 2013 w Sztokholmie odbyła się międzynarodowa konferencja pt. „Przyspieszenie wzrostu innowacyjności produktów i usług oraz ekonomiczne i społeczne skutki tej zmiany”. Przyznano na niej wyróżnienia i nagrody Europejskiej Społeczności Kobiet Wynalazczyń i Innowatorem (EUWIIN) dla siedmiu Polek.


Konferencję zorganizowała międzynarodowa organizacja Global Women Inventors & Innovators Network, GWIIN (Światowa Społeczność Kobiet Wynalazczyń i Innowatorek).  Udział Polskich wynalazczyń był wspierany i koordynowany przez Fundację na rzecz promocji nauki  polskiej i wynalazczości  Haller pro Inventio.Srebrny medal w dziedzinie: Produkt przyjazny środowisku otrzymała


- dr Krystyna Barbara Wrześniewska-Tosik  z Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych  w Łodzi, za matę włóknistą do usuwania 

zanieczyszczeń ropopochodnych;


Special Recognition Award
, czyli specjalne wyróżnienie za inspirujące osiągnięcia otrzymały:


- dr hab. inż. Danuta Ciechańska, dyrektor  Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych  w Łodzi, za wspieranie i promocję działalności naukowej i badawczej Instytutu;


-
dr inż. Renata Mikołajczak z Narodowego Centrum Badań Jądrowych, Ośrodka Radioizotopów POLATOM w Otwocku, za 99mTc-Tektrotyd – farmaceutyczny zestaw peptydowy do izotopowej  diagnostyki onkologicznej;

- bryg. prof. nadzw. Marzena Półka, dziekan Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa  Pożarowego SGSP, za czynny udział i wkład w rozwój badań dotyczących pożarów i wybuchowości

 

- dr inż. Jadwiga Sójka-Ledakowicz, prof. nadzw. IW, dyrektor Instytutu Włókiennictwa w Łodzi, za metodę otrzymywania innowacyjnych tkanin chroniących przed promieniowaniem UV i  mikroorganizmami;


- dr Anna Waszkielewicz z Zakładu Chemii Bioorganicznej, Uniwersytetu Jagiellońskiego za lek przeciw bólowi neuropatycznemu lub padaczce;


- dr inż. Elżbieta Witczak,  Dyrektor Instytutu Technologii Bezpieczeństwa MORATEX za produkty do ochrony balistycznej głowy, tułowia, rąk i nóg ;


- dr Krystyna Barbara Wrześniewska-Tosik  z Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi, za matę włóknistą do usuwania 

zanieczyszczeń ropopochodnych

 

Nagroda Europejskiej Społeczności Kobiet Wynalazczyń i Innowatorek to honorowe odznaczenie przyznawane kobietom w uznaniu ich osiągnięć oraz działalności związanej z wynalazczością i innowacją. Praca laureatek EUWIIN może inspirować inne kobiety do osiągania własnych celów i sukcesów w miejscu pracy oraz w środowisku biznesowym.
 

Nagrody EUWIIN przyznawane są kobietom, których praca przekracza granice ich krajów, które są powszechnie poważane i których działalność naukowa znalazła uznanie w kraju i za granicą. Głównym celem wydarzenia jest promocja i wsparcie kobiet wynalazczyń i innowatorek. Kolejnym celem EUWIIN jest również praca nad ustanowieniem parytetu płci w świecie wynalazków i innowacji poprzez włączenie kobiet do dialogu kształtującego politykę oraz strategię ekonomicznego i społecznego rozwoju Europy.