banner


 Jak co roku, wybitni naukowcy zostali uhonorowani nagrodami wydziałowymi Polskiej Akademii Nauk. Nagrody, choć nie tak hojne jak FNP, są wyrazem docenienia osiągnięć  naukowców z różnych dziedzin i różnych (nie tylko PAN-owskich) placówek badawczych.


Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN przyznał następujące nagrody naukowe:

 

 

 1. 1.w dziedzinie ekonomii im. Fryderyka Skarbka  - prof. Grzegorzowi W. Kołodce  z Akademii Leona Koźmińskiego za pracę pt. „Dokąd zmierza Świat. Ekonomia polityczna przyszłości”

 

 1. 2.w dziedzinie filozofii im. Tadeusza Kotarbińskiegodr. Marcinowi T. Miłkowskiemu z Instytutu Filozofii i Socjologii PAN za pracę pt. „Explaining the Computational Mind”

 2. 3.w dziedzinie historii sztuki – dr. Michałowi F. Woźniakowi z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za pracę pt. „ZłotnictwoPrus Królewskich. Studium typologiczno-morfologiczne”
 

 1. 4.w dziedzinieim. Władysława Witwickiego - prof. Marii Lewickiej z Uniwersytetu Warszawskiego za pracę pt. „Psychologia miejsca”

 2. 5.w dziedzinieim. Ludwika Krzywickiegodr. Lechowi M. Nijakowskiemu  z Uniwersytetu Warszawskiego za pracę pt. „Rozkosz zemsty. Socjologia historyczna mobilizacji ludobójczej”

 

 

 

 

 Wydział III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN przyznał  następujące nagrody naukowe:

 

 1. 1.w dziedzinie fizyki z astronomią, Nagrodę Naukową im. Stefana Pieńkowskiego – dr. Łukaszowi Cywińskiemu, adiunktowi w Instytucie Fizyki PAN, za cykl 9 prac dotyczących teorii dekoherencji dla kubitów realizowanych w układach opartych na ciele stałym,
 

 1. 2.w dziedzinie matematyki, Nagrodę Naukową im. Wacława Sierpińskiego – dr. Krzysztofowi Krupińskiemu, adiunktowi w Instytucie Matematycznym Uniwersytetu Wrocławskiego, za cykl 10 prac dotyczących teorii modeli i jej związków z algebrą, topologią,
 

 1. 3.w dziedzinie chemii, Nagrodę Naukową im. Włodzimierza Kołosa – dr. Volodymyrowi Sashukowi, adiunktowi w Instytucie Chemii Fizycznej PAN, za cykl 3 prac dotyczących samoorganizacji w skali nano: od warstw molekularnych do materiałów nanostrukturalnych,
 

 1. 4.w dziedzinie nauk o Ziemi, Nagrodę Naukową im. Piusa Rudzkiego – dr. Adamowi Piotrowskiemu, adiunktowi w Instytucie Geofizyki PAN, za cykl 8 prac dotyczących rozwoju algorytmów ewolucyjnych i sieci neuronowych pod kątem zastosowań w hydrologii;
 

 1. 5.w dziedzinie fizyki, Nagrodę Naukową im. M. Skłodowskiej-Curie – prof. Markowi Żukowskiemu, profesorowi w Uniwersytecie Gdańskim, za cykl prac dotyczących podstaw mechaniki kwantowej i rozwój wielofotonowej kwantowej interferometrii.
 

 

 

Wydział IV Nauk Technicznych PAN przyznał następujące nagrody naukowe:

 

 1. 1.dr. Wojciechowi Sobieskiemu z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, za cykl prac poświęconych numerycznemu modelowaniu złóż granularnych,

 

 1. 2.dr. Piotrowi Nazarce  z Politechniki Rzeszowskiej, za cykl pięciu prac dotyczących diagnostyki konstrukcji inżynierskich z zastosowaniem fal sprężystych i sztucznych sieci neuronowych, w tym za monografię „Ocena stanu konstrukcji. Detekcja uszkodzeń z zastosowaniem sztucznych sieci neuronowych”,  
 

 1. 3.dr. Maciejowi Patanowi  z Uniwersytetu Zielonogórskiego, za cykl pięciu publikacji dotyczących nowoczesnych metod planowania eksperymentu, ukierunkowanych na optymalizację monitorowania procesów o czasoprzestrzennej dynamice, w tym za monografię habilitacyjną „Optimal Sensor Networks Scheduling in Identification of Distributed Parameter Systems”,
 

 1. 4.dr. Piotrowi Formanowiczowi z Politechniki Poznańskiej, za cykl piętnastu prac zatytułowany „Informatyczne modele procesów biologicznych”,
 

 1. 5.dr  Katarzynie Malik z Politechniki Warszawskiej za rozprawę doktorską „Effects of particles on Suspension flow and mixing”,
 

 1. 6.Nagrodę im. Juliana Lambora – dr. Adamowi Szymkiewiczowi z Politechniki Gdańskiej za monografię „Modelling Water Flow in Unsaturated Porous Media. Accounting for Nonlinear Permeability and Material Heterogeneity”.

 

 

 

 

Wydział V Nauk Medycznych PAN przyznał następujące nagrody naukowe:

 

 

 1. 1.Medal im. Jędrzeja Śniadeckiego – prof. Jerzemu Kulczyckiemu za popularyzację nauki w dziedzinie nauk neurologicznych,

 

 1. 2.Indywidualną Nagrodę Naukową im. Jędrzeja Śniadeckiego – dr Monice Karczewskiej-Kupczewskiej z Kliniki Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, za cykl prac dotyczących związku między wrażliwością tkanek na insulinę a czynnikami regulującymi apetyt oraz parametrami odzwierciedlającymi metabolizm tkanek mózgowia,
 

 1. 3.Zespołową Nagrodę Naukową Wydziału – dr. Piotrowi Trzonowskiemu, dr  Małgorzacie Mysliwiec oraz dr Natalii Marek-Trzonkowskiej z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego za pracę pt. „Administration of CD4+ CD25high–   regulatory T cells preserves β-cell function in type 1 diabetes in children”,
 

 1. 4.Zespołową Nagrodę Naukową Wydziału – prof. Urszuli Sławińskiej, dr. Henrykowi Majczyńskiemu, oraz dr Annie M. Cabaj z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN w Warszawie, za cykl prac pt. „Rola aktywności układu serotonicznego i glutamininergicznego w kontroli regulacji czynności uszkodzonego rdzenia kręgowego i nerwów obwodowych”,
 

 1. 5.Laurem Medycznym im. Doktora Wacława Mayzla wyróżniono następujących studentów pracujących naukowo:
 

 • Piotra Nehringa, studenta Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za pracę „Osteoproterin gene rs2073617, rs2073618 and rs3134069 polymorphisms in patients with type 2 diabetes. Polymorphism rs2073618 – a new sex – specific genetic marker as a diabetic foot risk factor”
   
 • Łukasza Januszkiewicza, studenta Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za pracę „Association of blood groups with acute coronary syndrome prognosis”
   
 • Marcina J. Kamińskiego, Magdalenę Kamińską, Remigiusza Kazimierczyka oraz Iwonę Skorupę, studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku za pracę „In silico identification of cardiovascular disease-related SNPs affecting predicted miRNA target sites”.

 

 1. 6.„Złoty Neutron” przypadł  dr Annie Wilkaniec z Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN w Warszawie, za pracę „A novel mechanism of non-Ab component of Alzheimer’s disease amyloid (NAC) neurotoxicity”