Opus, Preludium i Sonata

Utworzono: środa, 07 maj 2014 ANNA LESZKOWSKA Drukuj E-mail

Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło konkursy Opus 6, Preludium 6 i Sonata 6. Naukowcy otrzymają na realizację badań 279 805 853 zł.

 

We wszystkich trzech grupach nauk (nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce, nauki o życiu oraz nauki ścisłe i techniczne) złożono ponad 5 tys. wniosków, z czego finansowanie otrzymało 817.

 

Konkurs Preludium przeznaczony jest dla naukowców, którzy rozpoczynają swoją karierę naukową i nie uzyskali jeszcze stopnia naukowego doktora. W tej kategorii wnioski najczęściej zgłaszane są przez studentów studiów doktoranckich. W rozstrzygniętych konkursach finansowanie przyznano 292 projektom o łącznej wartości ponad 30 mln zł.

 

Najpopularniejszym konkursem w ofercie Centrum pozostaje Opus, w którym wnioski mogą składać wszyscy naukowcy, niezależnie od posiadanego stopnia naukowego, tytułu czy też etapu rozwoju kariery naukowej. We wszystkich trzech grupach nauk do finansowania zakwalifikowano 388 projektów na kwotę ponad 200 mln zł.

 

Sonata jest konkursem skierowanym do osób posiadających stopień naukowy doktora od co najwyżej pięciu lat. Badacze mogą ubiegać się o środki finansowe na zakup nowoczesnej aparatury lub stworzenie rozwiązania metodologicznego umożliwiającego prowadzenie innowacyjnych badań. W tym konkursie do finansowania zakwalifikowanych zostało 137 wniosków, a łączna kwota finansowania wyniosła prawie 50 mln zł.  

 

„Cieszy nas rosnące zainteresowanie ofertą konkursową NCN. Nie jest jednak możliwe przyznanie finansowania wszystkim napływającym wnioskom, dlatego przed zespołami ekspertów stoi trudne zadanie wyboru tych najlepszych i najciekawszych. W naukach o życiu oraz naukach humanistycznych społecznych i o sztuce wskaźnik sukcesu, czyli stosunek liczby wniosków zakwalifikowanych do finansowania do liczby złożonych wniosków, wyniósł 16%, natomiast w naukach ścisłych i technicznych 18%” – mówi dyrektor NCN, prof. Andrzej Jajszczyk. W grupie nauk o życiu rozdzielono ponad 110 mln zł, w naukach ścisłych i technicznych niemal 114 mln zł, zaś w naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce prawie 56 mln zł.

 

W grupie nauk o życiu rekordowy pod względem wysokości finansowania jest projekt kierowany przez prof. Stanisława Karpińskiego ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (konkurs Opus). Za niemal 1,5 mln zł zrealizuje on badania pt. „Identyfikacja i analiza funkcjonalna genów kodujących potencjalne czynniki biorące udział w retroaktywnych sygnałach z chloroplastów do jądra podczas odpowiedzi obronnych i aklimatyzacyjnych u Arabidopsis".

 

Najwyższe finansowanie w grupie nauk ścisłych i technicznych, prawie 1,5 mln zł, zostało przeznaczone na badania, które zostaną zrealizowane w ramach konkursu Opus przez zespół pod kierownictwem dr. Marcina Koneckiego. Naukowcy będą pracować nad projektem pt. „Nowy mionowy system wyzwalania detektora Compact Muon Solenoid  (etap I,  2014-2016)”.

 

W naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce największe finansowanie przyznano projektowi, zgłoszonemu również w ramach konkursu Opus, pt. „Osobowość w ujęciu integracyjnym, dobrostan i podejmowanie pozytywnej aktywności”, kierowanemu przez dr hab. Annę Zalewską ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Na realizację badań przeznaczono ponad milion złotych.

 

Pełna lista laureatów konkursów we wszystkich trzech grupach nauk znajduje się na stronie: http://ncn.gov.pl/aktualnosci/2014-05-06-wyniki-konkursow .

 

 

 

 

Odsłony: 2075
DMC Firewall is a Joomla Security extension!