banner


Rozpoczęła się kolejna edycja programu stypendialnego dla kobiet naukowców prowadzących badania w dziedzinie nauk o życiu.


W konkursie „Dla Kobiet i Nauki” organizowanym przez  L’Oréal Polska, Polski Komitet ds. UNESCO oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przewidziano pięć rocznych stypendiów: dwa dla doktorantek i trzy dla habilitantek. Wysokość stypendiów w tegorocznej edycji wynosi: 30.000 zł (w przypadku stypendiów doktoranckich) i 35.000 zł (dla stypendiów habilitacyjnych).


Ponadto MNiSW przyzna każdej laureatce dodatkowe wyróżnienie – pokrycie kosztów wyjazdu na wybraną zagraniczną konferencję naukową na terenie Europy.


Warunkiem przystąpienia do konkursu, zarówno dla doktorantek (granica wieku – 35 lat), jak habilitantek (do 45 lat), jest końcowy etap realizacji prac oraz ich kontynuacja w roku pobierania stypendiów.

Kandydatury oceniane są przez 16 jurorów – wybitnych naukowców i autorytety polskiego życia naukowego. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 31 maja 2015 r.


Na stronie internetowej www.lorealdlakobietinauki.pl umieszczone są wszystkie niezbędne informacje: regulamin, formularze zgłoszeniowe, skład jury, historia konkursu oraz artykuły prasowe.