Prawie 400 mln zł z NCN

Utworzono: piątek, 29 maj 2015 ANNA LESZKOWSKA Drukuj E-mail

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursów OPUS 8, PRELUDIUM 8 i SONATA 8. Badacze pracujący w polskich jednostkach naukowych otrzymają ponad 366 mln zł na realizację badań podstawowych.

We wszystkich trzech konkursach do NCN złożono 5200 wniosków opisujących projekty badawcze ze wszystkich dyscyplin naukowych. Jeden wniosek opiewał średnio na niemal 392 tysiące złotych. To kolejny rekord – zarówno liczba złożonych wniosków, jak i średni koszt jednego wniosku w konkursach OPUS, PRELUDIUM i SONATA stale rosną.

 

Wnioski oceniały zespoły ekspertów z pomocą recenzentów zewnętrznych. Ostatecznie finansowanie przyznano 861 projektom.

 

Najwięcej środków na badania otrzymają naukowcy, którzy złożyli wnioski w konkursie OPUS 8 – aż 280 mln zł. Pieniądze te mogą wykorzystać na sfinansowanie różnorodnej aktywności badawczej, począwszy od zatrudnienia zespołu współpracowników, poprzez zakup specjalistycznej aparatury, a skończywszy na pokryciu kosztów wyjazdów badawczych. W konkursie może wziąć udział każdy badacz, niezależnie od posiadanego doświadczenia lub stopnia naukowego. W ósmej edycji OPUS, we wszystkich trzech grupach nauk (nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce, nauki o życiu, nauki ścisłe i techniczne) do finansowania zakwalifikowano 444 projekty.

 

– W ostatnich latach w Polsce wydano olbrzymie środki na infrastrukturę naukową, natomiast naszym priorytetem jest bezpośrednie finansowanie osób prowadzących badania. Chcemy zapewnić najlepszym polskim naukowcom optymalne warunki do prowadzenia najbardziej innowacyjnych badań oraz wspierać powstawanie naprawdę dobrych zespołów badawczych. Tych najlepszych wybierają nasi eksperci reprezentujący polskie i zagraniczne środowisko naukowe – podkreślił prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN.

 

Drugi z rozstrzygniętych konkursów, PRELUDIUM, jest skierowany do badaczy, którzy dopiero rozpoczynają swoją karierę naukową. Osoba składająca wniosek w tym konkursie nie musi posiadać stopnia naukowego doktora, dlatego od początku najliczniejszą grupę wnioskodawców stanowią studenci studiów doktoranckich. Projekt nie musi być związany z tematem pracy doktorskiej. W konkursie PRELUDIUM 8 eksperci NCN zakwalifikowali do finansowania 287 projektów o łącznej wartości ponad 30 mln zł.

 

W konkursie SONATA 8 środki na prowadzenie badań otrzyma 130 naukowców, którzy posiadają stopień naukowy doktora nie dłużej niż od pięciu lat. Narodowe Centrum Nauki przekaże im ponad 55 mln zł m.in. na zakup nowoczesnej aparatury badawczej, która umożliwi im prowadzenie innowacyjnych badań naukowych z wykorzystaniem nowoczesnego zaplecza aparaturowego i/lub oryginalnego rozwiązania teoretyczno-metodologicznego.

Aktualnie trwa nabór do nowej edycji konkursów OPUS, PRELUDIUM i SONATA, w której wprowadziliśmy istotne zmiany, zwłaszcza dotyczące kosztów, jakie można ponosić w projektach. Chcemy w ten sposób wspierać tworzenie nowych miejsc pracy w nauce oraz stymulować rozwój badań podstawowych w Polsce – zapewnił prof. Michał Karoński, przewodniczący Rady NCN.

 

Naukowcy prowadzący badania z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce otrzymają od Narodowego Centrum Nauki ponad 48,5 mln zł, przedstawiciele nauk o  życiu  prawie 157,5 mln zł, zaś nauk ścisłych i technicznych – ponad 160 mln zł.

 

Najwyższe finansowanie w naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce otrzyma projekt Deprywacja kontroli a stosunki (między)grupowe i poznanie polityczne kierowany przez prof. Mirosława Koftę z Uniwersytetu Warszawskiego. Wart prawe 1,3 mln zł projekt będzie realizowany w ramach konkursu OPUS 8.

 

W grupie nauk o życiu finansowanie w wysokości niemal 1,7 mln zł uzyskał kierowany przez dr hab. Joannę Kargul projekt dotyczący charakterystyki struktury i funkcji aparatu fotosyntetycznego z ekstremofilnej czerwonej mikroalgi Cyanidioschyzon merolae (OPUS 8). Projekt będzie realizowany w Uniwersytecie Warszawskim.

 

W naukach ścisłych i technicznych rekordowe finansowanie przekraczające 1,8 mln zł przyznano projektowi pt. Nowe metody sterowania zrobotyzowanym montażem teleskopu astronomicznego klasy 0,5-m (OPUS 8). Badania kierowane będą przez prof. Krzysztofa Kozłowskiego z Politechniki Poznańskiej.

 

Pełna lista laureatów konkursów we wszystkich trzech grupach nauk znajduje się na stronie:

http://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2015-05-11-wyniki-konkursow

Odsłony: 1387
DMC Firewall is a Joomla Security extension!