banner


W dniach 23-25 marca 2017 roku w hotelu „Olimpia w Kamieniu k/Rybnika odbędzie się ogólnopolski I Kongres Oceny Technologii „Technology Assessment w ujęciu teoretycznym i praktycznym”, organizowany przez Polskie Towarzystwo Oceny Technologii i Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej.

 

Kongres będzie otwierał serię corocznych spotkań ludzi nauki oraz praktyków zainteresowanych zagadnieniami Technology Assessment i pragnących w toku obrad przedstawić i przedyskutować zarówno swoje przemyślenia o charakterze teoretyczno-metodologicznym, jak i praktyczne doświadczenia związane z oceną technologii w różnych obszarach życia społecznego i różnych dziedzinach wykorzystania techniki i technologii.

Jak przewidują organizatorzy I Kongresu, jego tematyka w kolejnych edycjach będzie się koncentrować na wybranych obszarach, zwłaszcza w zakresie prezentacji praktycznych rozwiązań.

Pierwszy Kongres ukierunkowany będzie głównie na ocenę technologii wykorzystywanych w sektorze publicznym.

Szczegółowe obszary, z którymi powinny być powiązane zgłaszane do przedstawienia na Kongresie prace, to:

1. Problemy teoretyczne i metodologiczne Technology Assessment

2. Doświadczenia i dobre praktyki (przykłady)

 

Komitet Naukowy, którego przewodniczącym jest prof. Lech Zacher z  Centrum Badań Ewaluacyjnych i Prognostycznych Akademii Leona Koźmińskiego, uwzględni także propozycje włączenia do programu I Kongresu prac pośrednio powiązanych ze wskazanym powyżej, wybranym obszarem problemowym (technologie w sektorze publicznym), które wnosić będą istotny wkład w ogólną problematykę TA w wymiarze zarówno teoretycznym, jak i praktycznym.

Po zakończeniu Kongresu odbędzie się walne zgromadzenie członków PTOT, na którym zostaną podjęte uchwały związane z podsumowaniem działalności Towarzystwa w roku 2016.

 

Zgłoszenia uczestnictwa w Kongresie  należy przesyłać do 30.01.17 na adres  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., a termin nadsyłania pełnych tekstów – do 1.03.17