banner

WUM2Ponad 300 przedstawicieli nauki, biznesu oraz administracji państwowej spotkało się 27 lutego br. w Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego podczas konferencji „CePT – platformą rozwoju innowacyjnej medycyny”.

W trakcie konferencji dyskutowano nad możliwymi działaniami, które przyspieszyłyby rozwój polskiej innowacyjności nie tylko w obszarze bioinnowacji. Zarówno naukowcy, jak i przedstawiciele biznesu, podkreślali, że innowacyjność powinna być wspierana przez państwo, a odpowiednie regulacje prawne i podatkowe mogą przyczynić się do integracji obu środowisk. Co istotne, według uczestników konferencji CEPT, zaproponowane rozwiązania legislacyjne powinny odpowiadać na rzeczywiste potrzeby zarówno przedsiębiorstw, jak i instytutów badawczych.

Chociaż w ostatnich 10 latach wydatki na innowacje podwoiły się, nadal znajdujemy się w dziesiątce krajów europejskich, w których stanowią one mniej niż 1% PKB.
Pierwsza ustawa o innowacyjności, podpisana w listopadzie 2016 roku, dzięki zachętom w postaci ulg podatkowych, ustabilizowaniu finansowania komercjalizacji wyników badań naukowych czy ułatwień proceduralnych ma przyczynić się do osiągnięcia w 2020 roku poziomu wydatków na badania i rozwój w wysokości 1,7% PKB. Jednak brak funduszy i strategicznych programów wspierających polską naukę powoduje, że niewiele z nich ma szansę na wdrożenie. Od 30 lat nie pojawił się chociażby żaden innowacyjny lek rodzimej produkcji.

Obecny na konferencji doradca wicepremiera Gowina Piotr Ziółkowski podkreślił, iż w MNiSW rozpoczęto prace nad drugą ustawą o innowacyjności, która ma wprowadzić szereg zmian prawnych i ulg zachęcających przedsiębiorców do inwestowania w badania i rozwój. Zaprosił też uczestników konferencji do wystosowania listu otwartego do MNiSW z uwagami i sugestiami odnośnie kształtu tej ustawy.

W drugiej części konferencji, naukowcy z CePT zaprezentowali innowacyjne projekty realizowane we współpracy z sektorem biznesu oraz aktualnie prowadzone badania, które mogą mieć ogromne znaczenie dla poprawy jakości życia, m.in. osobisty monitor hemodializy, bioniczna trzustka, nowe metody immunoterapii nowotworów, nieinwazyjne metody diagnostyczne w onkologii czy substancję chroniącą przed alergią niklową.
Wydarzeniu towarzyszyła także wystawa projektów badawczych realizowanych przez instytucje wchodzące w skład centrum naukowo-badawczego CePT oraz firmy z sektora Life Science.

Konsorcjum CePT mające 10 nowych środowiskowych centrów naukowych zatrudniających ok. 1000 naukowców tworzą: WUM, UW, PW, IBD im. M. Nenckiego PAN, IBB PAN, IMDiK im. M. Mossakowskiego PAN, MIBMiK, IPPT PAN, IWC PAN, IBiIB PAN.

Więcej - www.konferencjacept.wum.edu.pl