banner


Narodowe Centrum Nauki po raz trzynasty otworzyło nabór wniosków w konkursach Opus i Preludium. Naukowcy mogą starać się o finansowanie w ramach łącznej puli 280 mln zł.


Badaczom na początkowym etapie kariery akademickiej, którzy nie posiadają stopnia naukowego doktora, dedykowany jest konkurs Preludium 13. Choć każdym ze zgłoszonych projektów opiekuje się doświadczony badacz, to doktoranci składający wnioski prowadzą swoje badania samodzielnie.
Projekty badawcze mogą być realizowane przez rok, dwa lub trzy lata. Rada NCN zdecydowała o zwiększeniu maksymalnego finansowania pojedynczego projektu – od tej edycji może ono wynieść odpowiednio 60, 120 lub 180 tys. zł.
Całkowity budżet konkursu ustalono na 30 mln zł.

Każdy naukowiec, niezależnie od stażu i stopnia naukowego, może starać się o finansowanie w ramach konkursu Opus 13. Uzyskane środki można przeznaczyć na stworzenie zespołu badawczego oraz zakup aparatury potrzebnej do realizacji badań. Nie ma wyznaczonej górnej granicy finansowania przeznaczonego na pojedynczy projekt, a czas realizacji może wynieść 12, 24 lub 36 miesięcy.
Budżet trzynastej edycji konkursu wyniesie 250 mln zł.

 

Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu OSF (https://osf.opi.org.pl) do 16 czerwca 2017 r.