banner


Rusza siódma edycja konkursu dla studentów studiów pierwszego stopnia, którzy w trwającym roku akademickim obronią pracę licencjacką lub inżynierską. Do konkursu można zgłaszać prace dyplomowe z zakresu chemii oraz jej pogranicza z fizyką i biologią.

Konkurs Złoty Medal Chemii organizowany jest przez Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie oraz firmę DuPont, która jest również fundatorem nagród.
Do finału zostanie zakwalifikowanych 15 najlepszych prac, z których zostanie wybrany zdobywca Złotego Medalu Chemii. Zwycięzca otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 10 tys. złotych. Na laureatów drugiego i trzecia miejsca czekają nagrody w wysokości odpowiednio 5 oraz 2,5 tys. złotych.
Dodatkowe wyróżnienia firmy DuPont o wartości 2 tys. złotych przyznane zostaną dla najlepszych prac w kategoriach: rolnictwo i żywność, biotechnologia przemysłowa, materiały zaawansowane.
Wszyscy finaliści konkursu uzyskają możliwość odbycia stażu naukowego w IChF PAN, a także bezpłatnego realizowania badań w jego laboratoriach.

Komisja konkursowa przy wyborze nagrodzonych prac będzie kierowała się następującymi kryteriami: wartość naukowa pracy, dorobek publikacyjny autora, znaczenie praktyczne otrzymanych rezultatów, wykorzystanie nowoczesnych metod analitycznych oraz samodzielność prowadzenia badań.


W zeszłorocznej, szóstej edycji Złotego Medalu Chemii wyzwanie podjęło 50 studentów i studentek z całego kraju.

Nabór zgłoszeń do tegorocznej edycji rozpocznie się 1 czerwca i zakończy 13 października 2017. Na początku listopada zostanie ogłoszona lista finalistów, którzy następnie zaprezentują swoje prace w siedzibie IChF PAN w celu wyłonienia laureatów.
Uroczysta gala finałowa odbędzie się 5 grudnia w siedzibie firmy DuPont w Warszawie.

Prace należy nadsyłać drogą elektroniczną za pomocą strony internetowej konkursu, dostępnej pod adresem: www.zlotymedalchemii.pl. Tutaj też znajdą się szczegóły dotyczące tegorocznej edycji konkursu, w tym jego harmonogram i regulamin. Dostępne będą od maja.